12 czerwca 2024

Wybory w samorządzie lekarskim: nowe zasady

Podczas Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy (NKZL), który odbył się w dniach 17-18 maja 2024 r. w Łodzi, uchwalono ważne zmiany w zakresie organizacji przyszłych wyborów w strukturach samorządu lekarskiego.

Fot. Karolina Bartyzel/NIL

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) są już dostępne uchwały podjęte przez NKZL w sprawie:

  • regulaminu wyborów, który będzie obowiązywał m.in. podczas kolejnych wyborów delegatów, członków Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Okręgowych Rad Lekarskich,
  • regulaminu działania Krajowej Komisji Wyborczej, która m.in. sprawuje nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem wyborów w skali krajowej,
  • regulaminu działania okręgowej komisji wyborczej, odpowiedzialnej m.in. za przeprowadzenie wyborów w izbach okręgowych.

„Podjęcie tych uchwał zapewni przejrzystość, sprawiedliwość i rzetelność procesu wyborczego w organach samorządu lekarskiego oraz umożliwi lekarzom udział w demokratycznym wybieraniu swoich przedstawicieli” – podkreślono w komunikacie na stronie NIL.