14 lipca 2024

XV Krajowy Zjazd Lekarzy NA ŻYWO (dzień trzeci)

W dniach 12-14 maja (czwartek-sobota) w Warszawie odbywa się XV Krajowy Zjazd Lekarzy. Kilkuset delegatów, lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju, wybierze m.in. Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Relacjonują: Marta Jakubiak i Mariusz Tomczak.

11.33 Kończymy naszą relację z trzydniowego zjazdu. Jeszcze raz przypominamy, że nasza relacja z drugiego dnia obrad (w tym 50 zdjęć) znajduje się tutaj: https://gazetalekarska.pl/?p=67406, a relacja z pierwszego dnia zjazdu (w tym ponad 70 zdjęć) tutaj: https://gazetalekarska.pl/?p=67229.

11.31 Prezes NRL Łukasz Jankowski kończy XV Krajowy Zjazd Lekarzy. Podziękował m.in. delegatom za przybycie na zjazd i wyraził nadzieję na dobrą współpracę w trakcie rozpoczynającej się kadencji.

11.30 Przed momentem zgłoszono wniosek formalny o zamknięcie obrad. W głosowaniu większość delegatów go poparła. To oznacza, że wkrótce XV Krajowy Zjazd Lekarzy zakończy się.

11.26 Poprzedni Krajowy Zjazd Lekarzy odbył się cztery lata temu, w maju 2018 r. Tego samego dnia zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych, a wraz z RODO pojawiło się mnóstwo wątpliwości wynikających m.in. z asekuranckiego rozumienia przepisów w licznych szpitalach i przychodniach. Jakie przepisy zmieniły się w trakcie ostatnich 4 lat, czyli w trakcie VIII kadencji samorządu lekarskiego? Więcej na ten temat piszemy w portalu internetowym „Gazety Lekarskiej”: https://gazetalekarska.pl/?p=67219.

11.18 Odczytano projekt apelu do lekarzy i lekarzy dentystów przygotowany przez dr. Ryszarda Szozdę, aby nie odmawiać pisania opinii w zakresie biegłych.

10.50 Przyjęto apel skierowany do okręgowych rad lekarskich o zorganizowanie pomocy prawnej dla lekarzy dostępnej całą dobę.

10.42 Delegaci zapoznają się z projektem stanowiska w sprawie przeglądu specjalizacji oraz powiązania kształcenia specjalizacyjnego z certyfikacją umiejętności. Zaraz zapewne odbędzie się nad nim głosowanie.

10.31 Zapraszamy na stronę „Gazety Lekarskiej” na Facebooku www.facebook.com/gazetalekarska, gdzie od czwartku również relacjonujemy XV Krajowy Zjazd Lekarzy.

10.19 Dr Damian Patecki zwrócił uwagę, że wiele osób myli zdarzenia niepożądane z błędami medycznymi.

10.13 Ryszard Golański z Komisji Uchwał i Wniosków odczytuje projekt apelu do prezesa Rady Ministrów, ministra sprawiedliwości i ministra zdrowia o stworzenie przepisów dotyczących niepożądanych zdarzeń medycznych, tak by powstał system no-fault z prawdziwego zdarzenia.

10.03 Dość żywą dyskusję wywołał projekt apelu w sprawie wykorzystania większego potencjału podstawowej opieki zdrowotnej w kontekście długu zdrowotnego, jaki narósł w wyniku pandemii COVID-19 – chodzi m.in. o zwiększenie środków finansowych i rozwój cyfryzacji w POZ. Głos zabrało już kilku lekarzy.

9.57 Dr Ryszard Golański z Komisji Uchwał i Wniosków XV Krajowego Zjazdu Lekarzy odczytuje projekt apelu do ministra zdrowia dotyczącego kierowników specjalizacji.

9.53 Delegaci przyjęli w głosowaniu apel skierowany do lekarzy i lekarzy dentystów z Rosji dotyczący wojny toczącej się na Ukrainie.

9.50 Dr Anna Lella z Komisji Mandatowej poinformowała, że spełniony został warunek kworum zgromadzenia.

9.42 W dniu wczorajszym zastępcami Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IX kadencji zostali: Adamowicz Robert – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Szeląg Joanna – Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, Szpinda Łukasz – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Opinc Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, Małecki Janusz – Wojskowa Izba Lekarska, Majewski Włodzimierz – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach, Wenglarzy-Kowalczyk Wanda – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach, Lubecki Krzysztof – Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze, Bierca Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Derkowski Wojciech – Okręgowa Izba Lekarska w Opolu, Drozd Wojciech – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach, Wnęk Włodzimierz – Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie, Żak Lech – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Narolska-Wierczewska Elżbieta – Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy, Nekanda-Trepka Ładysław – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Różański Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, dent. Tarkowska Anna – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, dent. Hańcka Jolanta – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, dent. Barański Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie, dent. Szałkowski Marek – Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie, dent. Matthews-Brzozowska Teresa – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu.

9.37 Przewodnicząca XV KZL ogłosiła, że wciąż nie ma wymaganego kworum

9.31 Nasza relacja z drugiego dnia zjazdu (w tym 50 zdjęć) znajduje się tutaj: https://gazetalekarska.pl/?p=67406. Natomiast relacja z pierwszego dnia obrad (w tym ponad 70 zdjęć) tutaj: https://gazetalekarska.pl/?p=67229.

9.27 Wczoraj do Naczelnej Rady Lekarskiej zostali wybrani: Agata Dynkiewicz, Dariusz Paluszek, Paweł Barucha, Przemysław Janusz, Grzegorz Mazur, Dariusz Samborski, Biliński Jarosław, Klaudiusz Komor, Marek Rogowski, Andrzej Siarkiewicz, Monika Bojarska-Łoś, Maciej Sikora, Artur Drobniak, Marcin Szczęśniak, Grzegorz Wrona, Jolanta Szczurko, Tomasz Imiela, Radosław Maksymowicz, Halina Borgiel-Marek, Łukasz Jasek, Leszek Dudziński, Maciej Hamankiewicz, Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, Wojciech Domka, Mariusz Goniewicz, Damian Patecki, Rita Sharma, Paweł Doczekalski, Mikołaj Sinica, Michał Matuszewski, Jakub Kosikowski, Jacek Bujko, Krzysztof Herman, Marcin Karolewski, Filip Pawliczak, Marzenna Plucińska, Łukasz Szmygel, Zbigniew Brzezin, Piotr Kalkowski, Mateusz Kowalczyk, Aleksander Matysiak, Tomasz Kozioł, Piotr Kocbach, Marcin Nowiński, Mateusz Szulca, Stanisław Kowarzyk, Grzegorz Kołodziej, Michał Wojciechowski, Marek Jodłowski, Artur de Rosier.

9.10 Zjazd powinien rozpocząć się o g. 9.00. Delegaci wciąż przybywają na salę.

8.53 Przypominamy, że wczoraj na prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej został wybrany Łukasz Jankowski (otrzymał 252 głosy delegatów), który pokonał dotychczasowego prezesa Andrzeja Matyję (192 głosy). Dr Łukasz Jankowski jest specjalistą nefrologii. W 2018 r. został wybrany prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawodowo związany z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie. Członek Rady Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Więcej o nowym prezesie NRL piszemy tutaj: https://gazetalekarska.pl/?p=67567.

8.45 Dzień dobry! Dziś trzeci, a jednocześnie ostatni dzień XV Krajowego Zjazdu Lekarzy. Obrady trzeciego dnia zjazdu zakończyły się po północy. Relacjonowaliśmy je tutaj: tutaj: https://gazetalekarska.pl/?p=67406.