Kardiowerter: pierwszy raz na Podkarpaciu

Kardiolodzy z Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wykonali dwa zabiegi wszczepienia kardiowertera – defibrylatora serca (ICD), który jest odporny na działanie pola magnetycznego wytwarzanego przez urządzenia MRI. Wykorzystano go po raz pierwszy w województwie podkarpackim.

Foto: Philipp Zalewski

Leczenie pacjentów za pomocą urządzeń wszczepialnych ICD stosuje się u pacjentów, u których pomimo terapii farmakologicznej, nadal występuje ryzyko wystąpienia tzw. złośliwych zaburzeń rytmu serca, prowadzących nawet do zatrzymania krążenia.

Korzystniej dla chorego

Kardiowerter – defibrylator przywraca sercu prawidłowy rytm. Dotychczas wszczepiano urządzenia, które są wrażliwe na działanie pola magnetycznego, przez co pacjenci nie mogą korzystać z diagnostyki obrazowej metodą rezonansu magnetycznego. – To jest ta istotna różnica w porównaniu z urządzeniami, które na co dzień stosujemy – podkreśla Mirosław Leśniewski, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Bez refundacji

Czy wykorzystanie tych urządzeń stanie się powszechne? Niestety są to technologie droższe od tych stosowanych obecnie, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje tej różnicy. – Testujemy nowe rozwiązania, przygotowujemy się do ich wdrażania po to, by być gotowym w dniu, w którym będą mogły stać się standardem. Mamy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej – tłumaczy dyrektor Mirosław Leśniewski.

Silna kardiologia

Stalowowolski Oddział Kardiologiczny II (dawniej Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii) powstał w grudniu 2006 roku. Zabiegi wszczepiana rozruszników serca rozpoczęto jeszcze przed jego uruchomieniem, w 2004 roku, na bazie Oddziału Kardiologicznego. Do tej pory wszczepiono już ok. 3200 rozruszników. Od 2009 roku w oddziale wykonano również 303 zabiegi wszczepienia kardiowerterów – defibrylatorów, a od 2011 roku – 72 stymulatorów resynchronizujących. Rocznie personel oddziału wykonuje także ok. 1350 koronarografii oraz 720 angioplastyk.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.