Patomorfolodzy poza pakietem onkologicznym

Do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów kierowane są uwagi lekarzy patomorfologów, że zostaliśmy pominięci w pakiecie onkologicznym. Z jednej strony oczywistą sprawą jest, iż ostateczne rozpoznanie nowotworu należy do patomorfologa, a od dokładności tego rozpoznania zależy niekiedy zastosowanie bardzo drogiej metody leczenia chorych.

Z drugiej zaś strony naszą diagnozę traktuje się formalnie, klinicyści odbierają wynik na papierze lub drogą elektroniczną i nie widzą konieczności udziału patomorfologa w zespole diagnostyczno-terapeutycznym.

Ośrodki onkologiczne, leczące chorych w ramach pakietu onkologicznego, organizują konsylia, w których nas pominięto. Niejednokrotnie nie ma w nich zakładów patomorfologii, a diagnostykę wykonują lekarze zatrudnieni przez firmy analityczne.

Taka sytuacja powoduje, że klinicysta nie ma żadnego kontaktu z patomorfologiem. Trudno sobie wyobrazić, jak wykonywane są na odległość badania śródoperacyjne. Przeczy to podstawowej zasadzie onkologicznej, że w zespole diagnostyczno-terapeutycznym powinien być również patomorfolog.

Niestety w wycenie świadczeń gwarantowanych nie uwzględniono realnych kosztów diagnostyki patomorfologicznej. Dyrektorzy szpitali wolą więc po minimalnych stawkach podpisać umowę na badania patomorfologiczne z prywatnymi firmami. Ta sytuacja odbija się bardzo niekorzystnie na finansowaniu pracy lekarzy patomorfologów, techników i diagnostów laboratoryjnych.

Nasze oczekiwania związane z pakietem onkologicznym dotyczą rzetelnej wyceny badań patomorfologicznych zawartych w świadczeniach klinicznych, która skutkowałaby realną płacą dla patomorfologów i techników oraz współpracy patomorfologa z zespołem diagnostyczno-leczniczym realizującym świadczenia w ramach pakietu onkologicznego.

Tylko w niektórych szpitalach patomorfolog jest członkiem zespołu diagnostyczno-terapeutycznego, co przyczynia się do poprawy wyników leczenia. Taka sytuacja ma miejsce w moim miejscu pracy.

Anna Nasierowska-Guttmejer
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów, kierownik Zakładu Patomorfologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 5/2015


Więcej o onkologii piszemy tutaj.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.