Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego

Stanowisko Nr 21/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Foto: freeimages.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, przesłanym przy piśmie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2016 r., znak: NSK.0212.1.2015 (IK: 431550), pozytywnie opiniuje większość zaproponowanych zmian, zwłaszcza zniesienie limitu punktów edukacyjnych w ramach poszczególnych form kształcenia zawodowego, co było wielokrotnie postulowane przez samorząd lekarski.

Pomimo ogólnej pozytywnej oceny projektu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uznało za konieczne zgłoszenie następujących uwag do przedmiotowego projektu rozporządzenia:

1) w zmienianym § 3:

a) pkt 8 nadać brzmienie:

„8) udział w programie edukacyjnym udostępnianym przy pomocy technologii informatycznych, telewizji i innych mediów, umożliwiającym wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej;”;

b) pkt 13 nadać brzmienie:

„13) autorstwo i współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w części A lub B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;”,

2) w zmienianym załączniku do rozporządzenia:

a) lp. 8 nadać brzmienie:

8. udział w programie edukacyjnym udostępnianym przy pomocy technologii informatycznych, telewizji i innych mediów, umożliwiającym wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej; 1 punkt za każdą godzinę trwania programu; zaświadczenie wydane przez organizatora

b) lp. 13 nadać brzmienie:

13. autorstwo i współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w części A lub B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dwukrotność liczby punktów wskazanych w wykazie MNiSW; notka biograficzna;

3) w zmienianym załączniku do rozporządzenia w lp. 11 w kolumnie drugiej proponuje się wskazać, że chodzi o napisanie książki, rozdziału lub edukacyjnego programu o charakterze medycznym;

4) niezasadnym wydaje się zniesienie możliwości uzyskiwania punktów edukacyjnych za prenumeratę fachowych czasopism medycznych oraz za przynależność do kolegiów specjalistów lub towarzystw naukowych. Usunięcie tych form doskonalenia zawodowego ograniczy realne możliwości doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie pracują w ośrodkach klinicznych, nie pracują naukowo i nie zdobywają kolejnych specjalizacji.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.