Pierwsze studia lekarskie na prywatnej uczelni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest pierwszą niepubliczną uczelnią w naszym kraju, która umożliwia studiowanie na kierunku lekarskim. Zajęcia ruszyły od roku akademickiego 2016/2017. Rozmowa z dziekanem Wydziału Lekarskiego prof. zw. dr. hab. n. med. Filipem Gołkowskim.

Prof. dr hab. Filip Gołkowski, dziekan Wydziału Lekarskiego

Jak doszło do uruchomienia kierunku lekarskiego?

Starania rozpoczęliśmy w 2013 roku. W grudniu uczelnia złożyła pierwszy wniosek o przyznanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na poziomie jednolitych studiów magisterskich na tym kierunku. Po uwzględnieniu uwag Polskiej Komisji Akredytacyjnej w listopadzie 2014 roku uczelnia złożyła ponownie wniosek.

W tym czasie, w odpowiedzi na uwagi PKA, utworzyliśmy i wyposażyliśmy nowoczesne specjalistyczne pracownie dostosowane do potrzeb kierunku lekarskiego: pracownie anatomiczną wyposażoną w nowoczesny stół anatomiczny Anatomage pozwalający na wizualizację ciała człowieka w 3D (drugie takie urządzenie wykorzystywane w polskich uczelniach), pracownie histologiczną wyposażoną w wysokiej klasy mikroskopy, pracownie nauczania umiejętności klinicznych oraz pracownię fizjologii.

13 lipca 2015 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienie do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym, na kierunku lekarskim. Studia będą trwały 12 semestrów (sześć lat), w tym zaplanowano dwa semestry praktycznego nauczania klinicznego na VI roku. Krakowska Akademia jest pierwszą w Polsce niepubliczną uczelnią oferującą ten kierunek.

Jakie są najważniejsze argumenty przemawiające za tym, aby przyszli lekarze studiowali na Państwa uczelni?

Proponujemy unikatowy, nowatorski program kształcenia opracowany z wykorzystaniem doświadczeń uniwersytetów kanadyjskich i amerykańskich. Innowacyjność polega na połączeniu treści, znajdujących się do tej pory w różnych przedmiotach w moduły stanowiące spójną całość, pozwalające studentom spojrzeć na pacjenta holistycznie, a także łatwiej zrozumieć w sposób wielowymiarowy problemy medycyny.

I tak np. moduły fizykochemiczne podstawy życia, biologia rozwoju prenatalnego czy składniki żywej materii łączą zazwyczaj oddzielnie prowadzone przedmioty nauczane klasycznie w części przedklinicznej, takie jak: embriologia, chemia, biofizyka, biochemia czy genetyka. Układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy czy endokrynny to moduły łączące anatomię, histologię i fizjologię narządów ludzkiego ciała, dając pełny obraz ich struktury makro- i mikroskopowej oraz czynności.

Moduły pojawiające się w kolejnych latach studiów, w trakcie nauczania przedmiotów klinicznych, takie jak: pulmonologia, gastroenterologia, endokrynologia czy kardiologia, łączą ze sobą elementy interny, chirurgii, radiologii, medycyny nuklearnej, anestezjologii i diagnostyki laboratoryjnej, umożliwiając poznanie wszystkich aspektów diagnostyki oraz leczenia pacjenta.

Dążymy do tego, aby program studiów wymagający ogromnego nakładu pracy od studentów, był równocześnie dla nich przyjazny. Stopień trudności wzrasta z kolejnymi latami studiów, co pozwala na zoptymalizowanie przyswajania trudnego materiału. Organizacja studiów oparta jest na systemie tutoringu, w którym tutor/opiekun zapewnia studentowi pomoc i wsparcie na każdym etapie edukacji.

Ilu kandydatów chciało u Was studiować?

Dysponujemy 100 miejscami na studia w języku polskim i taką samą liczbą miejsc na studia anglojęzyczne. Na studia w języku polskim aplikowało ponad 200 studentów. Studia w języku angielskim rozpocznie grupa około 30 studentów. Liczymy, że w przyszłym roku akademickim uda nam się wypełnić limit miejsc także na studia w języku angielskim.

Jaką kadrą dysponuje Akademia?

Kadrę Wydziału Lekarskiego stanowią klinicyści i dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem. W tym roku akademickim, oprócz mnie, zajęcia poprowadzą m.in. profesorowie: Jadwiga Mirecka, Andrzej Klein, Leszek Brongel, Piotr Kopiński, Zbigniew Żuber, Ryszard Stach, Ewa Wilczek-Rużyczka.

Jaka jest baza kliniczna?

Zajęcia kliniczne, które rozpoczynają się na III roku, będą prowadzone m.in. w oddziałach klinicznych Szpitala Rydygiera i Szpitala św. Ludwika. Uczelnia planuje również budowę własnego szpitala klinicznego. Jesteśmy na etapie projektowania, wystąpiliśmy o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Inwestycja ma być zlokalizowana na kampusie Krakowskiej Akademii przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1.

Czy są jakieś zajęcia, których nie ma na innych uczelniach?

Tradycyjne treści nauczania medycyny uzupełniono o zagadnienia o charakterze ogólnohumanizującym, niezbędne w przygotowaniu do pracy w tym zawodzie, wprowadzając przedmioty takie jak: „Jak być lekarzem”, „Śmierć w aspekcie biologicznym, społecznym i kulturowym” czy „Psychospołeczne aspekty zdrowia i choroby”.

Program zapewnia również wcześniejszy niż w innych systemach nauczania medycyny kontakt studenta z człowiekiem chorym. W tym celu już w pierwszym semestrze studenci pod kierunkiem doświadczonych lekarzy będą się uczyć zasad właściwego komunikowania z pacjentami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci i poznawania ich problemów.

Czy zamierzają Państwo w przyszłości uruchomić kierunek lekarsko-dentystyczny?

Takich planów na razie nie ma.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.