Liczba miejsc rezydenckich (jesień 2017)

Na najbliższe jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 października 2017 r.) minister zdrowia przyznał 4097 rezydentur, w tym 1644 rezydentury w dziedzinach priorytetowych. Według jakich kryteriów zostały przyznane rezydentury?

Foto: Marta Jakubiak

„Rezydentura to uprzywilejowany tryb odbywania specjalizacji. Zapewnia rezydentom szczególne prawa, które określa ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenie specjalizacyjne. Koszty rezydentur są pokrywane ze środków publicznych” – przypomina resort w komunikacie.

1. W dziedzinach, na które jest największe zapotrzebowanie zgłaszane przez wojewodów tj.:

 • choroby wewnętrzne,
 • chirurgia ogólna,
 • psychiatria

– przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

2. W dziedzinach medycyny objętych projektem finansowanym w ramach środków z Funduszy Europejskich „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”, tj.:

 • onkologia kliniczna,
 • radioterapia onkologiczna,
 • chirurgia onkologiczna,
 • patomorfologia,
 • hematologia,
 • geriatria,
 • ortopedia i traumatologia,
 • rehabilitacja medyczna,
 • reumatologia,
 • medycyna rodzinna

– przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

3. W dziedzinach priorytetowych nieuwzględnionych w pkt. 2, tj.:

 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • medycyna ratunkowa,
 • neonatologia,
 • neurologia dziecięca,
 • onkologia i hematologia dziecięca,
 • pediatria,
 • psychiatria dzieci i młodzieży,
 • stomatologia dziecięca

– przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

4. We wszystkich dziedzinach stomatologicznych, tj.:

 • chirurgia stomatologiczna,
 • ortodoncja,
 • periodontologia,
 • protetyka stomatologiczna,
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją,
 • chirurgia szczękowo-twarzowa

– przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

5. W dziedzinach, w których zgodnie ze Szpitalnymi Mapami Potrzeb są największe braki kadrowe, tj.:

 • gastroenterologia dziecięca,
 • neuropatologia,
 • kardiologia dziecięca,
 • medycyna morska i tropikalna
 • medycyna lotnicza,
 • immunologia kliniczna,
 • farmakologia kliniczna,
 • toksykologia kliniczna,
 • genetyka kliniczna,
 • mikrobiologia lekarska,
 • otorynolaryngologia,
 • medycyna sądowa

– przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 90% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

6. W pozostałych dziedzinach medycyny przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 40% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

Warto wiedzieć:

 • Liczba miejsc rezydenckich przyznanych przez ministra zdrowia w poszczególnych dziedzinach medycyny dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne po postępowaniu kwalifikacyjnym 1-31 października 2017 r., została ogłoszona również za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Liczba miejsc dla specjalizacji: epidemiologia, zdrowie publiczne i chirurgia szczękowo-twarzowa jest łączna dla lekarzy i lekarzy dentystów.
 • Wykaz dziedzin priorytetowych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1489).
 • Ponadto, zgodnie z art. 16e ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125 i 767) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26) liczbę miejsc nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny ogłasza wojewoda na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.