Co z e-PWZ? Wiceprezes NRL pyta ministra zdrowia

Prace nad wprowadzeniem nowych dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty trwają od kilku lat. Co dalej z projektem e-PWZ? Wiceprezes NRL Zyta Kaźmierczak-Zagórska skierowała pismo w tej sprawie do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Foto: pixabay.com

„W nawiązaniu do spotkania z Panem Ministrem oraz Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Panem Maciejem Hamankiewiczem, do którego doszło w dniu 19 kwietnia br., w którym również uczestniczyłam, zwracam się z gorącą prośbą o informacje w sprawie dalszych działań Ministerstwa Zdrowia związanych z omawianą na spotkaniu sprawą projektu e-PWZ.

Prace nad wprowadzeniem nowych dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty trwają od kilku lat, jak dotychczas z dużym zaangażowaniem ze strony Ministerstwa Zdrowia. Pomimo wyrażonego przez Pana Ministra dużego zainteresowania przedstawionym projektem oraz jego znacznym zaawansowaniem na etapie prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia, do dziś nie odnotowaliśmy jednak żadnych dalszych działań ze strony Ministerstwa.

W tym kontekście niezwykle niepokojące są, docierające do Naczelnej Izby Lekarskiej, informacje o prowadzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia pracach nad kartą specjalisty medycznego. Pragnę podkreślić, że karta taka nie zastąpi dokumentu prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty można natomiast domniemywać, że w przypadku wydawania jej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, otrzymają ją jedynie lekarze ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokumenty prawa wykonywania zawodów lekarz oraz lekarza dentysty są dokumentami publicznymi pierwszej kategorii w rozumieniu przepisów rządowego projektu ustawy o dokumentach publicznych. W tym kontekście pragnę podkreślić, że jedynie samorząd lekarski prowadząc Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej dysponuje zasobami pozwalającymi na wiarygodne uwierzytelnienie tożsamości lekarza i lekarza dentysty.

W związku z powyższym gorąco proszę o informację czy Pan Minister podtrzymuje zamiar wprowadzenia nowego elektronicznego dokumentu prawa wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, który był przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z samorządem lekarskim przez wiele ostatnich miesięcy. Olbrzymie zaangażowanie jakie samorząd lekarski wykazał w trakcie prac nad projektem e-PWZ oraz znaczny poziom zaawansowania tych prac, jaki udało się osiągnąć skłoniły samorząd do rozpoczęcia rozmów z potencjalnym wykonawcą nowych dokumentów – Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

Bierność Ministerstwa Zdrowia w ostatnich miesiącach doprowadziła jednak do wstrzymania zaawansowanych rozmów z tym podmiotem i stawia pod znakiem zapytania powodzenie całego przedsięwzięcia.”.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.