Pomóż stworzyć rodzinny dom dla osób niepełnosprawnych

Koleżanki i Koledzy Lekarze! Tak jak Wy, jestem  lekarzem specjalistą rehabilitacji. Jednak z racji wychowywania niepełnosprawnego 33-letniego syna z czterokończynowym porażeniem (MPD) główną moją aktywnością było i jest tworzenie  systemu wsparcia dla osób tak poważnie niepełnosprawnych jak mój syn.

Prowadzone przeze mnie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu (www.spdn.pl) od 1990 r. utworzyło na Zamojszczyźnie 11 placówek i innych form wsparcia rehabilitacyjno-edukacyjno-społecznego dla osób z niepełnosprawnościami.

Wszelką pomoc Stowarzyszenie świadczy nieodpłatnie. Teraz rozpoczynamy kolejne wyzwanie – budowę Kompleksu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla dorosłych z niepełnosprawnościami  pn. „Rodzinny dom” w Zamościu (warsztat terapii zajęciowej oraz dom zamieszkania). Wyzwanie jest ogromne: koszt to 15 mln zł.

Otrzymaliśmy już nieruchomość od Prezydenta Miasta Zamość. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego – 2,6 mln zł, 369 tys. zł z PFRON. Każda darowizna czy 1% podatku przekazany nam pomoże zbudować przyszłość dla osób z niepełnosprawnościami i da im rodzinny dom, gdy zabraknie im opieki rodziców.

Zwracam się do Was, Koleżanki i Koledzy, z serdeczną prośbą o solidarność ze mną w walce o godną przyszłość tych ludzi.

Z poważaniem,

lek. med. Maria Król

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.