Wyimki z omówień

Profesor Marek Pawlikowski jest autorem dziełka „Rozmowy z Baltazarem”, na treść którego składa się dziesięć rozmów z kotem na ważne tematy. Książeczka zaczyna się rozmową o rodowodzie Baltazara i losach jego przodków na kanwie historii.

Foto: Marta Jakubiak

W dalszych rozmowach są poruszone tematy: cywilizacji, moralności i prawa, podróży i odkrycia Ameryki, rozważania o pasach, kotach i polityce, sztuce, Internecie i anonimach, o wolności i medycynie – lekarzach i pacjentach. Aktualne i ważne tematy są przedstawione z dużymi dawkami filozofii i historii oraz humoru.

Tekstom o Baltazarze towarzyszą liczne grafiki, których autorem jest znany lekarz, poeta i grafik Ryszard Żaba, który wydał równolegle swoje poezje, składające się z czterech części w różnych wersjach językowych: polskiej, portugalskiej, francuskiej, angielskiej i niemieckiej. Wiersze mają charakter refleksyjny, czasem egzystencjalny, inne dotyczą m.in. przyrody. Niektóre wiersze mają konotacje medyczne. Wartości dodatkowej zbiorowi dostarczają ciekawe i liczne grafiki autora.

Kolejną pozycję wydał profesor Waldemar Hładki. W obecnym tomiku „W podróży” poznajemy 33 zwarte wiersze datowane od 2009 do 2013 r. Najliczniejsza grupa to wyraz wrażeń z różnych krajów Afryki, Australii i Nowej Zelandii. Dalsze opisują wrażenia z Lizbony i Pragi, a sześć z Polski. Piękno wierszy pomnażają odpowiadające im wspaniałe wielobarwne fotografie z archiwum autora. Książeczka w pięknej oprawie muzycznej i literackiej miała swoją promocję w Towarzystwie Lekarskim Krakowskim.

Henryk Gaertner

Tekst pochodzi z najnowszego wydania „Gazety Lekarskiej Premium” (nr 5/2014)

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.