Współtworzą wytyczne w Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. Piotr Jankowski, sekretarz ZG PTK, dr n. med. Paweł Balsam, dr n. med. Katarzyna Małaczyńska-Rajpold, dr hab. n. med. Radosław Lenarczyk, dr hab. n. med. Michał Farkowski, dr n. med. Michał Chudzik, dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski oraz prof. Zbigniew Kalarus, prezes PTK w kadencji 2013-2015.

Foto: pixabay.com

To osoby, które zostały nominowane do Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ang. European Society of Cardiology, ESC), by współtworzyć politykę tego towarzystwa na najbliższe lata.

Prof. Zbigniew Kalarus: – Działamy w różnych strukturach, każdy z nas ma więc przypisane trochę inne zadania. Moja obecność w tej grupie dotyczy działalności w Zespole Dokumentów Eksperckich Asocjacji Rytmu Serca. ESC co roku wydaje kilka bardzo ważnych tzw. wytycznych, czyli dokumentów, stanowiących zalecenia w zakresie diagnostyki i leczenia poszczególnych schorzeń lub grup schorzeń – jak należy je diagnozować i leczyć. W ciągu roku tworzonych jest 4-5 takich dokumentów.

Stanowią one uzupełnienie do już istniejących wytycznych. Do udziału w ich opracowaniu zapraszani są kardiolodzy z całej Europy. My akurat działamy w obszarze arytmii, szeroko pojętej elektroterapii. Spotykamy się kilka razy w roku przy okazji kongresów kardiologicznych i debatujemy, jakie zagadnienia powinny się znaleźć na liście tematów uzupełniających wytyczne ESC. Nasza działalność jest więc potrzebna i ma wymiar praktyczny, gdyż tymi wytycznymi posługują się lekarze w codziennej pracy.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.