Jakie są priorytety komisji Naczelnej Rady Lekarskiej?

Przewodniczącym komisji działających przy Naczelnej Radzie Lekarskiej zadaliśmy pytanie – co jest dla nich wyzwaniem w bieżącym, 2019 roku.

Foto: archiwum

Michał Bulsa, przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy oraz Komisji Stypendialnej:

Wielkim wyzwaniem i priorytetem dla komisji ds. młodych lekarzy będzie przygotowywana nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Zmiany przepisów obejmą głównie kształcenie podyplomowe osób wykonujących te zawody, problematykę prawa pracy i kwestię dyżurów medycznych. Komisja postawiła sobie cel, aby na bieżąco skutecznie reagować na szczeblu krajowym na zgłaszane przez środowisko młodych lekarzy nieprawidłowości we wspomnianych aspektach.

W tym roku Naczelna Rada Lekarska utworzyła fundusz stypendialny i powołała Komisję Stypendialną NRL. Głównym kierunkiem jej działania będzie przyznawanie, zgodne z przyjętymi zasadami, stypendiów zawodowych dla lekarzy i lekarzy dentystów. Priorytetem będzie także ewaluacja funkcjonowania funduszu stypendialnego i proponowanie rozwiązań mających na celu udoskonalanie systemu stypendialnego.

Andrzej Cisło, przewodniczący Komisji Stomatologicznej:

Środowisko lekarzy dentystów, pomimo ewidentnego postępu stomatologii w naszym kraju, stanęło – jak się zdaje – na progu pewnej wytrzymałości na brak refleksji władz nakładających coraz to nowe wymogi praktykom. Nie ma się czemu dziwić, że skoro zaczynamy pracować nie na siebie, a na samozadowolenie urzędów – krew się burzy.

Chcielibyśmy, aby z trwającej już pół roku dyskusji o reformie kształcenia wyniknęło dla nas coś konkretnego. Nie jesteśmy biernymi obserwatorami, zgłaszamy konkretne i chyba przemyślane projekty zapisów. Naczelnym wyzwaniem, a zarazem kluczem do sukcesu, będzie przekonanie naszego otoczenia, że jeśli stomatolodzy chcą coś wyodrębnić, zastrzec lub zagwarantować dla siebie, to nie z narcystycznej chęci zaznaczenia odrębności, ale dlatego, że czasem inaczej się po prostu nie da.

Mariusz Janikowski, przewodniczący Komisji ds. Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców:

Naszym zadaniem na ten rok jest tak organizować egzaminy dla lekarzy obcokrajowców, aby móc ich przeegzaminować w jak najkrótszym czasie. Kolejka zdających jest bowiem coraz dłuższa, do niedawna egzaminowaliśmy raz w miesiącu, a obecnie praktycznie prawie co tydzień. Do każdego egzaminu przystępuje 20 osób, a odsetek tych, którzy nie zdali, wynosi 20 proc. Dla członków komisji to ogromne, logistyczne wyzwanie.

Dariusz Hankiewicz, przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej:

Obecnie najważniejsze jest dla nas ujednolicenie systemu przepływu finansów między okręgowymi radami lekarskimi i Naczelną Radą Lekarską, dlatego planujemy prowadzenie szeroko zakrojonych szkoleń w tym zakresie. Zamierzamy też objąć ścisłym nadzorem sposób, w jaki środki finansowe są wykorzystywane. Chodzi nam o to, aby wypracować takie rozwiązania, które w czytelny sposób pokażą, czy pieniądze ze składek wracają do środowiska, i w jakiej formie.

Kazimierz Kłodziński, przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów:

Dotychczas zajmowaliśmy się aktywizacją lekarzy po przejściu na emeryturę, a obecnie potrzebne są działania prewencyjne, zapobiegające przedwczesnym przejściom lekarzy na emerytury. Ponieważ brakuje lekarzy, rośnie liczba osób wykonujących ten zawód po 70. r.ż. Mają oni tak cenne dziś doświadczenie zawodowe, ale często trudno im odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości, w której muszą biegle posługiwać się komputerem i poruszać w gąszczu przepisów czy wymagań stawianych przez płatnika. Jako komisja chcemy im w tym pomóc, zatem punkt ciężkości naszych działań w tym roku przesunie się w tym kierunku.

Janusz Kłoczko, przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego:

W związku ze zmianami, jakie mają nastąpić w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, naszym głównym zadaniem na ten rok jest ustosunkowanie się do nich w części dotyczącej kształcenia, np. zasad odbywania specjalizacji, wynagrodzeń za ich prowadzenie, zasad zdawania egzaminów specjalizacyjnych. Nasze uwagi mają kluczowe znaczenie w kontekście zapowiadanego przejęcia przez izby lekarskie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Dużym wyzwaniem jest współudział w przygotowaniu nowych programów specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny.

Tomasz Romańczyk, przewodniczący Komisji Legislacyjnej:

Największym wyzwaniem w tym roku jest dla nas nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Chodzi nam o wypracowanie jednolitego stanowiska całego środowiska lekarskiego na temat projektu tego dokumentu. Nasze opracowania mają nieco szerszy kontekst niż ten, który zaproponowała ministerialna komisja, pracująca nad tym projektem. Na zlecenie NRL chcemy też przyjrzeć się prawu izbowemu i aspektom działalności lekarzy w tym zakresie, a także bezpieczeństwu wykonywania zawodu lekarza.

Mariusz Malicki, przewodniczący Komisji Organizacyjnej:

W tym roku mamy do zrealizowania dwa główne zadania. Pierwsze dotyczy regulacji ministra zdrowia związanej z dokumentem prawa wykonywania zawodu lekarza. Dokument ten traci ważność z 2020 rokiem i praktycznie nie będziemy mieć podstawy prawnej, aby móc go wydawać lekarzom. Drugim ważnym celem jest wdrożenie we wszystkich izbach okręgowych nowego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów, przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie i przygotowanie nowych funkcjonalności rejestru. Poza tym czeka nas przygotowanie samorządu do przejęcia przez okręgowe izby obowiązku organizowania kształcenia podyplomowego.

Andrzej Wojnar, przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej:

W tym roku pracujemy nad analizą opinii, które spłynęły do nas z okręgowych izb lekarskich, dotyczących zmian w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Na tej podstawie mamy ustalić, czy zmieniać kodeks czy nie, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Z opinii tych wstępnie wynika, że lekarze nie chcą zmian w KEL, ale widzą konieczność budowy komentarza, który byłby uchwalany na kolejnych krajowych zjazdach lekarzy i stałby się uzupełnieniem kodeksu ułatwiającym pracę rzecznikom odpowiedzialności zawodowej i sądom lekarskim, a także codzienną praktykę lekarza.

Jacek Tętnowski, przewodniczący Komisji ds. Sportu i Rekreacji:

W tym roku chcemy, by słowo „rekreacja” w nazwie komisji nie było tylko nazwą imprez o takim charakterze (tzn. rekreacyjno-integracyjno-towarzyskim, np. rajdy: piesze, rowerowe, spływy kajakowe itp.), ale by za tym szły również inne działania, których oczekuje środowisko. W związku z jubileuszem 30-lecia izb lekarskich planujemy okolicznościową imprezę sportową. Pracujemy nad stworzeniem listy hoteli, obiektów sportowych, wypożyczalni itp., w których koleżanki i koledzy będą mogli liczyć na zniżki po okazaniu aktualnej pieczątki lekarskiej i mam nadzieję, że taka lista zostanie stworzona już wkrótce.

Jarosław Wanecki, przewodniczący Komisji Kultury:

Poza pracą zawodową, w bardzo szerokim zakresie lekarze i lekarze dentyści są samodzielnymi twórcami i wymagającymi odbiorcami kultury wysokiej. Samorząd, współfinansując koncerty, konkursy, wernisaże, warsztaty i literaturę, stara się pomagać utalentowanym, odbudowując wizerunek lekarza humanisty na zewnątrz. Komisja Kultury wypełnia swoje zadania, napotykając okresowo na opór, także wśród wpływowych działaczy. A przecież promowanie dorobku lekarzy należy do naszych obowiązków. Sztuka lekarska (w technikach leczniczych i dziełach kultury) to ślad, który pozostanie po nas na dłużej.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.