Telemedycyna w POZ. Co szykuje resort zdrowia?

W połowie września do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Foto: pixabay.com

Proponowane zmiany mają na celu uwzględnienie w przepisach usług telemedycznych.

Doprecyzowane ma być udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych poprzez dopuszczenie, obok bezpośredniego kontaktu z pacjentem, także kontakt na odległość, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Przepisy prawa powszechnie obowiązującego, m.in. ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty umożliwiają orzekanie o stanie zdrowia po uprzednim zbadaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Konieczne jest jednak wdrażanie tych regulacji również do aktów wykonawczych prawa powszechnie obowiązującego niższego rzędu, jak rozporządzenia, w szczególności do tzw. „rozporządzeń koszykowych”.

Projektowane rozporządzenie wydawane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2019 r. poz. 736), przez doprecyzowanie kwestii udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych (wskazując, że może to następować przez bezpośredni kontakt ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).

Więcej TUTAJ.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.