Pieczątka lekarza

Uregulowań prawnych w kwestii treści pieczątki lekarskiej próżno szukać w przepisach ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, czy też w przepisach ustawy o izbach lekarskich.

Foto: pixabay.com

W tym zakresie obowiązuje uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej.

Zgodnie z jej postanowieniami, pieczątka lekarska musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko; tytuł zawodowy – tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”); numer prawa wykonywania zawodu; posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu potwierdzającym ich uzyskanie.

Ponadto dopuszczalne jest umieszczenie na pieczątce lekarskiej innych danych, takich jak: tytuł i stopień naukowy; umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności); numer umowy z NFZ upoważniającej lekarza do wystawiania recept; numer telefonu; adres.

Beata Wierzchowska, radca prawny NIL

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.