Wymiana EDM – ułatwienia dla lekarzy, korzyści dla pacjenta

Cyfryzacja dokumentacji medycznej daje dostęp do kompleksowej historii leczenia pacjenta. Oprócz dotychczasowych informacji o wystawionych e-receptach, e-skierowaniach i zrealizowanych wizytach, lekarz zyskuje również, za zgodą pacjenta, wgląd online do wszystkich zdarzeń medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

Podmioty medyczne, aby mieć możliwość wymiany EDM z innymi usługodawcami, powinny przede wszystkim dysponować oprogramowaniem gabinetowym lub szpitalnym zintegrowanym z systemem e-zdrowie (P1).

EDM przechowywana jest w repozytorium podmiotu leczniczego, który wytworzył dokument, a do systemu e-zdrowie (P1), w ramach danych zdarzenia medycznego, przekazywane są jedynie indeksy EDM. Indeks ma za zadanie informować o istnieniu EDM i jej lokalizacji w repozytorium podmiotu. Obecnie ponad 20 tysięcy placówek medycznych raportuje zdarzenia medyczne oraz indeksuje elektroniczną dokumentację medyczną i każdego dnia do systemu dołączają kolejne.

Jak pobrać EDM pacjenta z innej placówki?

Dostęp do EDM pacjenta wytworzonej w innej placówce pracownik medyczny może uzyskać, wysyłając (w swoim systemie gabinetowym) zapytanie do systemu e-zdrowie (P1) o dokumentację konkretnego pacjenta np. z przychodni kardiologicznej, alergologicznej czy szpitala. Dane pacjenta można wyszukać np. na podstawie identyfikatora pacjenta, czyli nr PESEL. W przypadku, gdy osoba nie ma nadanego numeru PESEL, może to być osobisty numer identyfikacyjny, seria i numer dowodu osobistego lub seria i numer paszportu. System e-zdrowie (P1) weryfikuje zgłoszenie, a placówka medyczna automatycznie otrzymuje komunikat na temat uprawnień do wglądu w EDM. Jeśli lekarz ma takie uprawnienia, to otrzymuje m.in. indeks EDM, który zawiera identyfikator dokumentu EDM (o ile taka dokumentacja została wytworzona w ramach zdarzenia medycznego), informację o miejscu jego przechowywania, datę wytworzenia, rodzaj dokumentacji czy tryb udostępniania.

Po otrzymaniu komunikatu z systemu e-zdrowie (P1) z listą i „adresem”, gdzie znajdują się dane medyczne pacjenta, należy skomunikować się z repozytorium podmiotu, który wytworzył i przechowuje dokumentację. Następnie system udostępniający EDM weryfikuje w ramach komunikacji z systemem e-zdrowie (P1) autentyczność danych wnioskującego i potwierdza zwrotnie, że dokumentacja może być udostępniona. Podczas wymiany EDM szereg czynności odbywa się automatycznie, co ułatwia zadanie i oszczędza czas personelu medycznego. Przy czym wymiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy podmiot, który wytworzył dokumentację, zaindeksował ją w trybie online. Dotychczas zaraportowano ponad 60 mln zdarzeń medycznych oraz zaindeksowano ponad 8 mln elektronicznych dokumentów medycznych, z których mogą korzystać zarówno lekarze, jak i pacjenci.

Dostęp do EDM według jasnych zasad

Za zgodą pacjenta wgląd w jego dokumentację medyczną wytworzoną w innej placówce może uzyskać każdy lekarz lub podmiot leczniczy. Pacjent lub jego pełnomocnik udziela takiej zgody poprzez Internetowe Konto Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl, gdzie określa komu, do jakiego rodzaju informacji i na jak długo daje dostęp. Jak podaje Centrum e-Zdrowia, Polacy aktywowali już ponad 12,5 mln IKP.

Po tym, jak placówka, w której odbywa się wizyta, wyśle zgłoszenie o dostęp do EDM, system e-zdrowie (P1) najpierw weryfikuje, czy pacjent wyraził na to zgodę. Jeśli nie udzielił wcześniej stosownego pozwolenia na swoim IKP, a wyraża taką wolę, lekarz w systemie gabinetowym wysyła prośbę o dostęp do EDM. W takim przypadku pacjent otrzymuje z systemu e-zdrowie (P1) SMS z 4-cyfrowym kodem, który podaje lekarzowi. Aby pacjent mógł otrzymać SMS, musi wcześniej uzupełnić swój nr telefonu kontaktowego na IKP. W przypadku konieczności uzyskania zgody, pacjent lub jego pełnomocnik wskazuje zakres czasowy i przedmiotowy dostępu do EDM. Istnieją jednak wyjątki, kiedy nie jest konieczna zgoda pacjenta, co jest motywowane np. ratowaniem życia, czy potrzebą kontynuacji leczenia. Dostęp do EDM automatycznie mają następujące osoby (art. 35a ust. 1a ustawy o SIOZ):

  • pacjent (po zalogowaniu na Internetowe Konto Pacjenta) lub osoba upoważniona przez pacjenta;
  • pracownik medyczny, który wytworzył elektroniczną dokumentację medyczną (bez ograniczenia czasowego);
  • lekarz, pielęgniarka lub położna udzielających pacjentowi świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej;
  • pracownik medyczny w ramach kontynuacji leczenia;
  • każdy pracownik medyczny w sytuacji zagrożenia życia pacjenta.

EDM – historia leczenia w jednym miejscu

Standaryzacja usług i dokumentów przyczynia się do polepszenia jakości, kompletności i czytelności dokumentacji medycznej prowadzonej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. To rozwiązanie eliminuje błędy powstałe na skutek ręcznego wypełniania dokumentacji pacjenta. EDM zwiększa też bezpieczeństwo i kontrolę nad przetwarzaniem wrażliwych danych medycznych. Ściśle określona jest bowiem lista osób, które mają wgląd do dokumentacji pacjenta.

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia poprawia też jakość pracy lekarzy. Dotychczas polegali na tym, jakich informacji dostarczą oraz jakie dokumenty przedłożą pacjenci. Tym samym lekarze najczęściej nie mieli dostępu do wszystkich potrzebnych informacji o historii leczenia, ponieważ pamięć pacjentów bywa zawodna, a dokumenty nierzadko gubią się lub niszczą. Korzystanie z elektronicznej dokumentacji medycznej usprawnia realizację i koordynację procesu leczenia, ponieważ personel zyskał dostęp do kompletnej dokumentacji, czyli wszystkich zdarzeń, do których doszło w trakcie procesu leczenia. Pacjenci nie muszą już pamiętać o dostarczeniu opisów badań diagnostycznych czy wypisu ze szpitala. Dzięki EDM dokumenty są dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) – 24 godziny na dobę, bez względu na miejsce przebywania pacjenta. E-dokumentacja zwiększa wiedzę na temat stanu zdrowia chorego, a tym samym trafność stawianych diagnoz i stosowanego leczenia. Co istotne, dzięki IKP pacjent ma stały dostęp do historii swojego leczenia, co poprawia również świadomość dotyczącą własnego zdrowia oraz przestrzeganie zaleceń lekarskich.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.