18 lipca 2024

Budżet NFZ na 2015 rok. Kto zyska, kto straci?

Przełom lipca i sierpnia to okres, w którym ustalany jest ostateczny kształt  planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok. W połowie lipca sejmowa Komisja Zdrowia oraz Rada NFZ wydały opinie na temat projektu budżetu zaprezentowanego przez prezesa Funduszu Tadeusza Jędrzejczyka. Potrzebne są jeszcze akceptacje m.in. ministra zdrowia i ministra finansów.

W przyszłym roku NFZ planuje przeznaczyć w sumie ok. 65 mld zł  na realizację świadczeń zdrowotnych, czyli 1,6 mld zł więcej niż w roku poprzednim. W czasie obrad sejmowej Komisji Zdrowia część posłów sygnalizowała, że ten wzrost jest niewystarczający, szczególnie w kontekście wprowadzenia od początku 2015 roku pakietu onkologicznego i pakietu kolejkowego.

– Skoro od 2015 roku mają być wprowadzone pakiety, powinno temu towarzyszyć sukcesywne zwiększanie nakładów na podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i na rehabilitację leczniczą. Jeśli chcemy poprawić stan zdrowia Polaków i zracjonalizować koszty, te trzy działy powinny przejąć dużą część zadań z najdroższej dziedziny, czyli hospitalizacji. W planie finansowym jest dokładnie odwrotnie. Wzrost wydatków na hospitalizacje jest przewidziany na poziomie 4,6 proc., na podstawową opiekę zdrowotną o 1,1 proc., na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną 3,2 proc., na rehabilitacje leczniczą 1,4 proc. – wyliczała Lidia Gądek, posłanka Platformy Obywatelskiej.

Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk twierdzi jednak, że oddziały będą mogły dokonać przesunięć dostępnych środków z hospitalizacji na inne rodzaje świadczeń wewnątrz swoich planów finansowych, kiedy już pakiety kolejkowe zostaną oficjalnie zatwierdzone.

Posłowie zwracali ponadto uwagę, że są świadczenia, na które zostanie przeznaczonych mniej środków niż w 2014 roku, co nie powinno mieć miejsca (dotyczą one usług stomatologicznych, leczenia uzdrowiskowego oraz refundacji leków). Pomimo wątpliwości Komisja Zdrowia ostatecznie zatwierdziła projekt planu finansowego NFZ na 2015 rok. Także Rada NFZ wydała opinię na temat planu budżetu – w podjętej uchwale stwierdzono, że odpowiada on aktualnemu stanowi prawnemu, zastrzegając jednak, że nie realizuje on deklarowanych kierunków zwiększania udziału finansowania AOS w stosunku do lecznictwa szpitalnego.

Projekt planu finansowego NFZ na 2015 rok czeka jeszcze na opinię sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Potem będzie czas na ewentualne poprawki i ostateczna wersja powędruje na biurko ministra zdrowia, który w porozumieniu z ministrem finansów zatwierdzi dokument – ostateczny termin wydania decyzji upływa 14 sierpnia.

ls

Źródło: NFZ