12 lipca 2024

Cząsteczka przywracająca funkcje wzrokowe

Urazy mózgu, rdzenia kręgowego i nerwu wzrokowego w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) są główną przyczyną niepełnosprawności i drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie.

Foto: pixabay.com

Urazy OUN często skutkują katastrofalną utratą funkcji czuciowych, motorycznych i wzrokowych, co jest największym wyzwaniem dla klinicystów i naukowców.

Neurobiolodzy z City University of Hong Kong (CityU) niedawno zidentyfikowali i zademonstrowali małą cząsteczkę, która może skutecznie stymulować regenerację nerwów i przywracać funkcje wzrokowe po uszkodzeniu nerwu wzrokowego. To wielka nadzieja dla pacjentów z uszkodzeniem nerwu wzrokowego, takim jak utrata wzroku związana z jaskrą.

– Obecnie nie ma dostępnego skutecznego leczenia urazowych uszkodzeń OUN, dlatego istnieje pilna potrzeba stworzenia leku wspomagającego naprawę OUN i przywrócenia pełnej funkcji wzroku u pacjentów – powiedział dr Eddie Ma Chi-him, zastępca kierownika i profesor nadzwyczajny na Wydziale Neuronauki oraz dyrektor Jednostki Badań nad Zwierzętami Laboratoryjnymi w CityU, który kierował badaniami.

Zespół badawczy kierowany przez dra Ma zidentyfikował terapeutyczną małą cząsteczkę M1, która może zwiększać fuzję i ruchliwość mitochondriów, powodując długotrwałą regenerację aksonów na duże odległości. Okazało się, że zregenerowane aksony wywoływały aktywność nerwową w docelowych obszarach mózgu i przywracały funkcje wzrokowe w ciągu czterech do sześciu tygodni po uszkodzeniu nerwu wzrokowego u myszy leczonych M1.

Aby zbadać, czy M1 może promować regenerację aksonów na duże odległości po urazach OUN, zespół badawczy ocenił stopień regeneracji aksonów u myszy leczonych M1 cztery tygodnie po urazie.

Co uderzające, większość regenerujących się aksonów myszy traktowanych M1 osiągnęła 4 mm dystalnie od miejsca zmiażdżenia (tj. blisko skrzyżowania nerwów wzrokowych). U myszy leczonych M1 przeżywalność komórek zwojowych siatkówki (RGC, neuronów przekazujących bodźce wzrokowe z oka do mózgu) znacznie wzrosła z 19 proc. do 33 proc. cztery tygodnie po uszkodzeniu nerwu wzrokowego.

– To wskazuje, że leczenie M1 podtrzymuje regenerację aksonów na duże odległości od skrzyżowania nerwów wzrokowych, tj. w połowie drogi między oczami a docelowym obszarem mózgu, do wielu podkorowych celów wzrokowych w mózgu. Zregenerowane aksony wywołują aktywność neuronów w docelowych obszarach mózgu i przywracają funkcje wzrokowe po leczeniu M1 – poinformował dr Ma.

Zespół opracowuje również model zwierzęcy do leczenia utraty wzroku związanego z jaskrą za pomocą M1 i prawdopodobnie innych powszechnych chorób oczu i upośledzenia wzroku, takich jak retinopatia cukrzycowa, zwyrodnienie plamki żółtej i traumatyczna neuropatia nerwu wzrokowego.

Odkrycia zostały opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie naukowym „Proceedings of the National Academy of Sciences” pod tytułem „Mała cząsteczka M1 promuje regenerację nerwu wzrokowego w celu przywrócenia specyficznej dla celu aktywności nerwowej i funkcji wzrokowej”.

Źródło: www.cityu.edu.hk