18 czerwca 2024

Fizjoterapia: nie dla projektu obywatelskiego

Stanowisko Nr 54/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Foto: Mariusz Tomczak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z obywatelskim projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 26 listopada 2014 r., znak: GMS-WP-173-207/15, negatywnie opiniuje przedmiotowy projekt ustawy.

Przedmiotowy projekt w zakresie zasadniczych rozwiązań jest tożsamy z poselskim projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw w brzmieniu przyjętym w sprawozdaniu z dnia 15 lipca 2015 r. przez Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 3001).

W związku z powyższym Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podtrzymuje uwagi zgłoszone w swoich stanowiskach Nr 6/15/P-VII z dnia 30 stycznia 2015 r. oraz Nr 35/15/P-VII z dnia 10 lipca 2015 r., przesłanych na ręce Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu. Należy wskazać, że Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie podważa celowości ustawowej regulacji zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Jednakże Prezydium podważa zasadność uznania zawodu fizjoterapeuty za zawód samodzielny i w związku z tym rozwiązania projektujące samodzielność fizjoterapeuty przejawiającą się w dokonywaniu kwalifikacji, wykonywaniu badań, programowaniu procesu leczenia (zabiegów), dobieraniu, dostosowywaniu i zlecaniu wyrobów medycznych i środków pomocniczych, kontrolowaniu efektywności procesów fizjoterapii, czy wreszcie wydawaniu zaświadczeń i opinii odnośnie do stanu funkcjonalnego pacjentów czy prowadzonego procesu fizjoterapii.

Ocena zdrowotna pacjenta należy immanentnie do zawodu lekarza i to tylko lekarz, w porozumieniu z pacjentem, może, po zbadaniu i ocenie stanu zdrowia pacjenta, decydować o zlecanych metodach terapii. Fizjoterapeuta jest jednym z zawodów, który zlecenia osoby uprawnionej osoby – lekarza, ma realizować.


„Samodzielna fizjoterapia naruszeniem bezpieczeństwa pacjentów” – pod takim hasłem 23 lipca odbyła się konferencja prasowa w siedzibie samorządu lekarskiego. Transmitowaliśmy ją na żywo w naszym portalu. Relacja z tej konferencji oraz prezentacje uczestniczących w niej lekarzy są tutaj. Poniżej zapis wideo: