19 lipca 2024

IFMSA-Poland o obietnicach premier Kopacz

Poniżej przedstawiamy dzisiejsze oświadczenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland dotyczące exposé wygłoszonego przez premier Ewę Kopacz. Przypomnijmy, że 1 października szefowa polskiego rządu zapowiedziała m.in. sfinansowanie specjalizacji dla 3,5 tys. lekarzy rezydentów, absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015 (zobacz więcej). A co na to przyszli lekarze?

Premier Ewa Kopacz. Foto: Wojciech Olkuśnik/KPRP

Nasze Stowarzyszenie skupia w swoich strukturach i reprezentuje ponad 4000 studentów medycyny ze wszystkich uczelni medycznych w Polsce. Z tego powodu chcemy wypowiedzieć się na temat rozwiązań dotyczących sektora ochrony zdrowia, jakie w swoim exposé przedstawiła Pani Premier, a także zwrócić uwagę na kwestie pominięte w tym przemówieniu.

Przede wszystkim wyrażamy nadzieję, że zapowiedzi sfinansowania miejsc rezydenckich dla wszystkich absolwentów kierunków lekarskich od 2015 roku okażą się faktem. Jednocześnie chcielibyśmy dowiedzieć się, czy takie rozwiązanie nie wpłynie na obniżenie wysokości wynagrodzeń rezydentów. Zwracamy również uwagę na konieczność rozważnego przyznawania miejsc rezydenckich w danych specjalizacjach, z uwzględnieniem przede wszystkim liczby specjalistów aktywnych zawodowo, a także potrzeby rynku pracy. Obecnie, nawet w specjalizacjach deficytowych, przyznawane jest bardzo mało miejsc rezydenckich.

Istotnym problemem wydaje nam się również rok 2018, kiedy studia ukończy dwa razy więcej studentów. Będą to absolwenci studiów prowadzonych zarówno w trybie sześcioletnim, z następującym po nich trzynastomiesięcznym stażem, jak i studenci, których „staż” realizowany będzie podczas szóstego roku studiów. Czy dla tej grupy także wystarczy miejsc rezydenckich? Mamy nadzieję, że po wprowadzeniu zapowiadanych zmian, wszyscy młodzi lekarze będą mogli kontynuować edukację podyplomową w obszarze odpowiadającym ich umiejętnościom i predyspozycjom, bez konieczności szukania takiej możliwości za granicą.

Zwracamy również uwagę na kształcenie przeddyplomowe na kierunkach lekarskich i konieczność indukowania oraz wspierania pozytywnych zmian w tym obszarze, takich jak położenie większego nacisku na nauczanie umiejętności praktycznych, szczególnie poprzez wykorzystanie symulacji medycznych czy zajęcia interdyscyplinarne.

Wyrażamy nadzieję, że studenci będą traktowani jako partnerzy w pracach nad wprowadzeniem niezbędnych zmian. Doceniamy zwrócenie uwagi na problem żywienia w szkołach i popieramy wszelkie inicjatywy mające pozytywny wpływ na zdrowie społeczeństwa, zwłaszcza w zakresie profilaktyki, ponieważ od lat prowadzimy projekty mające na celu promocję zdrowia i właśnie profilaktykę zdrowotną we wszystkich grupach społecznych.

Przedstawiony w exposé kierunek zmian wydaje nam się słuszny, jednak z całą pewnością niewystarczający do rozwiązania najważniejszych problemów, jakie stoją przed sektorem ochrony zdrowia. Liczymy jednak na dalsze działania w tym kierunku oraz na wprowadzenie obietnic w życie.

Zarząd Główny IFMSA-Poland
Koordynator Narodowy ds. Edukacji Medycznej