17 lipca 2024

Izby okręgowe zacieśniają współpracę. Co zyskają lekarze?

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Bydgoska Izba Lekarska oraz Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie podpisały porozumienie dotyczące współpracy.

Foto: OIL w Warszawie

„Zainaugurowany w ten sposób projekt oznacza dla lekarzy i lekarzy dentystów szersze możliwości dotyczące doskonalenia zawodowego, a także współpracę Pełnomocników ds. Zdrowia wspomnianych Izb” – czytamy w komunikacie rozesłanym w środę przez izbę warszawską.

Sygnatariuszami porozumienia byli: prezes Bydgoskiej Rady Lekarskiej Aleksandra Śremska, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie Michał Bulsa i prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Piotr Pawliszak. Jak zapewniają, ważne z punktu widzenia środowiska lekarskiego kampanie społeczne, apele i stanowiska mają dzięki temu zyskać większy zasięg

– Współpraca pomiędzy naszymi izbami od razu zaczęła się rozwijać w pozytywnym kierunku. Po podpisaniu porozumienia akcja Wspólne Święta, po raz pierwszy jest promowana także poza Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie. Kampania ma ważny społeczny przekaz, który jednocześnie dotyka środowiska lekarskiego na terenie całego kraju. W takich sprawach powinniśmy mówić jednym głosem – mówi Aleksandra Śremska, prezes ORL Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

– Naszym celem jest również współpraca w zakresie organizacji i realizacji wspólnych projektów dotyczących doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów – opisuje główne założenia porozumienia Piotr Pawliszak, prezes ORL w Warszawie. – W ramach współpracy Pełnomocników ds. Zdrowia poszczególnych Izb skupimy się także na zdrowiu środowiska lekarskiego – dodaje Michał Bulsa, prezes ORL w Szczecinie.