17 lipca 2024

Jak zachęcić lekarzy do pozostania w kraju? Tylko podwyżkami?

Niedawno ruszył cykl konferencji organizowanych w ramach debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. Zdaniem inicjatora debaty, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, centrum działań prozdrowotnych i centrum decyzji, w którym kierunku system ochrony zdrowia powinien zmierzać, powinien być pacjent.

Foto: pixabay.com

Debata ma dotyczyć takich zagadnień jak:

  • prawa i obowiązki pacjentów,
  • ogólne zasady funkcjonowania służby zdrowia,
  • zróżnicowany sposób finansowania ochrony zdrowia,
  • zasady wartości systemowych, na które będą nakładane możliwości finansowania,
  • wyznaczenie mierników służby ochrony zdrowia,
  • przyszłość opieki koordynowanej w Polsce.

W połowie czerwca, w trakcie konferencji inaugurującej cykl debat pod hasłem „Wspólnie dla Zdrowia” w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, zgłaszano różne pomysły. Postanowiliśmy zapytać dwóch ekspertów, w jaki sposób należałoby zachęcić lekarzy do podejmowania pracy w kraju, a nie za granicą.

Prof. Paweł Górski, przewodniczący rady programowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”:

– Polityka państwa powinna być uzależniona od wizji, a nie od gaszenia pożarów. Rozumiem irytację młodych ludzi, którzy weszli do zawodu i oczekują więcej.

Potrzebne jest jednak rozwiązanie systemowe, polegające m.in. na ustaleniu hierarchii zarobkowej i właściwych proporcji nie tylko między poszczególnymi grupami zawodowymi, ale również wewnątrz nich.

Teraz w wielu miejscach mistrz zarabia mniej niż jego uczeń. Wprawdzie w lipcu wejdzie regulacja, zgodnie z którą specjaliści dostaną trochę więcej, ale jest to postawienie szpitali w sytuacji bez wyjścia.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z rady programowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”:

– Wszystkie instrumenty motywujące absolwentów kierunków lekarskich do pozostania w Polsce, jak choćby tzw. dodatek lojalnościowy, należy uznać za właściwe i racjonalne.

Jednak z wyników badań wynika, że zasadniczym impulsem popychającym do wyjazdu za granicę wcale nie są niskie wynagrodzenia, bo przez wielu lekarzy są one kompensowane poprzez wielozatrudnienie.

Prawdziwym powodem ucieczki z Polski jest organizacja systemu ochrony zdrowia, pewien chaos i pozostawienie lekarza samego sobie na wszystkich frontach (w zakresie leczenia, opieki nad pacjentem i biurokracji). To jest zasadnicza przyczyna, do której powinniśmy sięgnąć, chcąc zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia.