22 maja 2024

Kasy fiskalne: wkrótce zwolnienie z obowiązku

Zespół Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej informuje, iż na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 25 września 2014 r.

Foto: Marta Jakubiak

W świetle projektu od stycznia 2015 r. zniesione ma zostać zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących udzielania przez lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzących działalność gospodarczą, świadczeń medycznych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. zwalniało lekarzy i lekarzy dentystów udzielających świadczeń osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej (tzw. fiskalnej) pod warunkiem, że kwota obrotu osiągniętego z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

W myśl § 9 ust. 1 projektu podatnicy korzystający w 2014 r. ze zwolnienia z uwagi na nieprzekroczenie progu obrotu – 20 tys. złotych, którzy po 1 stycznia 2015 r. będą kontynuowali świadczenie usług, będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji do 28 lutego 2015 r., lub do dnia przekroczenia progu obrotu – 20 tys. złotych.

W przypadku podatników, którzy po 31 grudnia 2014 r. rozpoczną świadczenie usług z zakresu opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że obowiązek prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej nie dotyczy sytuacji udzielania świadczeń osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, czyli np. udzielania przez lekarza prowadzącego praktykę lekarską świadczeń na rzecz innej praktyki lekarskiej lub na rzecz podmiotu leczniczego – tego rodzaju transakcje dokumentowane są wystawianymi fakturami VAT.

Projekt rozporządzenia w wersji z lipca br. również zakładający likwidację zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej w przypadku udzielania przez lekarzy i lekarzy dentystów usług z zakresu opieki medycznej został negatywnie zaopiniowany przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku Nr 30/14/P-VII z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Treść projektu dostępna jest na stronie internetowej RCL.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.