15 czerwca 2024

Kształcenie lekarzy dentystów (relacja online)

W piątek 12 grudnia 2014 roku o godz. 11.00 w Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Rady Lekarskiej poświęcone kształceniu przeddyplomowemu i podyplomowemu lekarzy dentystów. Zaproszono na nie m.in. dziekanów uniwersytetów medycznych prowadzących kształcenie stomatologiczne, konsultantów krajowi z dziedzin stomatologicznych oraz Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL.

Foto: Marta Jakubiak

14.40 Zakończyło się posiedzenie Komisji Kształcenia Medycznego NRL. Dziękujemy za uwagę!;-)

14.38 Jerzy Kruszewski: To spotkanie musi zaowocować wypracowaniem postulatów do decydentów. Następne spotkanie, w lutym, chcemy zrobić z dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia Jolantą Orłowską-Heitzman, która dziś nie mogła przybyć, i może nawet którymś z wiceministrów.

14.25 Przedstawiciel Bydgoskiej Izby Lekarskiej, Bartosz Majewski, zwraca uwagę na to, że procedury, które wykonują studenci, nie są refundowane przez NFZ.

14.20 Agnieszka Poznańska, lekarz dentysta z Gdyni: – Ośrodki prowadzące specjalizację nie mają interesu w przyjmowaniu osób spoza terenu województwa na staż cząstkowy.

14.15 Prof. Jerzy Sokołowski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Kiedy student jest elementem programu leczniczego, jego nazwisko znajduje się w dokumentacji medycznej. Mimo to widzę potrzebę stworzenia regulacji prawnych w tym zakresie.

14.08 Mansur Rahnama-Hezavah podkreśla, że niektórych pacjentów nie stać za zapłatę za część zabiegów.

13.55 Konstanty Radziwiłł: Ewentualny dostęp do dokumentacji medycznej ze strony studenta powinien być w mojej ocenie odnotowany.

13.48 Mecenas podkreśla, że to, co mówi, stanowi jego osobistą wykładnię, a nie stanowisko NIL. Podkreślił również, iż legislacja w tym zakresie jest dosyć rozproszona, a w wielu przypadkach niejednoznaczna.

13.33 Czy można ujawnić studentowi, tj. przyszłemu lekarzowi dentyście, dane objęte tajemnicą lekarską? Warto zwrócić uwagę na art. 40 ust. 2 pkt 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

13.30 Czy można pokazać studentowi dokumentację medyczną? Interpretacja obowiązujących przepisów może prowadzić do różnych wniosków powiedział mecenas.

13.28 Michał Kozik:  Pacjent ma prawo sprzeciwić się udziałowi studentów w świadczeniu zdrowotnym. Powinno się go uprzedzić o ich obecności.

13.23 Michał Kozik: – Czy studenci powinni mieć upoważnienie i zgodę pacjenta na obecność podczas leczenia? Nie wyobrażam sobie, by lekarze dentyści ograniczali wykonanie świadczenia ze względu na brak zgody ze strony pacjenta.

13.20 – Pacjenci edukują się w zakresie poszanowania ich intymności – podkreślił mecenas.

13.15 Michał Kozik: – Nie ma wątpliwości, że jednym z istotnych praw pacjenta jest prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych. Przysługuje ono na mocy ustawy o prawach pacjenta, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w Kodeksie Etyki Lekarskiej.

13.10 Mec. Michał Kozik z Zespołu Radców Prawnych NIL mówi o możliwościach wykonywania diagnostycznych oraz leczniczych procedur medycznych w ramach procesu kształcenia przeddyplomowego w uczelniach medycznych.

13.06 Agnieszka Mielczarek: – Postulujemy, by procedury z zakresu endodoncji, były uwzględnione jako wysokospecjalistyczne.

13.04 Jerzy Sokołowski: – Ustawodawca nie przewidział możliwości specjalizowania się za własne pieniądze przez specjalizantów.

12.57 W ocenie Doroty Olczak-Kowalczyk, w stomatologii procedury medyczne często są nieefektywne, a wiedza, jaką muszą zdobywać lekarze dentyści w zakresie niektórych specjalności, jest czasami kompletnie nieprzydatna w późniejszej praktyce.

12.50 Renata Górska: – Kształcenie periodontologa jest bardzo kosztowne. To dobrze, że program specjalizacji skrócono do trzech lat.

12.45 Konstanty Radziwiłł: – Podzielam niepokój profesora Wanyury.

12.38 Wiceprezes NRL, prezydent Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) prof. Romuald Krajewski: – Automatyczne uznawanie kwalifikacji jest dużym sukcesem. Każdy kraj ma prawo do regulowania specjalizacji tak, jak chce, pod warunkiem, że pozostaje to w zgodzie z załącznikiem V do dyrektywy.

12.35 Ponownie głos zabiera prof. Hubert Wanyura przedstawiając kolejne argumenty za wyłączeniem chirurgii szczękowo-twarzowej ze stomatologii. – Jeśli to nie nastąpi, ta specjalizacja się skończy.

12.25 Marek Szewczyński: – Aktualnie w załączniku V do dyrektywy znajdują się 52 specjalizacje lekarskie (44 polskie) i dwie specjalizacje lekarsko-dentystyczne (ortodoncja i chirurgia stomatologiczna). Spośród 28 państw Unii Europejskiej tytuł specjalisty z zakresu ortodoncji można uzyskać tylko w 24 krajach, a z zakresu chirurgii stomatologicznej jeszcze mniej.

12.16 Mec. Marek Szewczyński z Zespołu Radców Prawnych NIL zaczyna omawiać nowelizację dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w kontekście potencjalnych możliwości uznawania specjalizacji stomatologicznych. Mówi m.in. o trybie włączania nowych specjalności w system automatycznego uznania.

12.12 Prodziekan Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Jerzy Sokołowski: – Stomatologia jest prawie w całości sprywatyzowana. Trzeba tworzyć miejsca akredytacyjne na uczelniach. Ministerstwo  nie może zlecać zadań i nie płacić za to.

12.08 Jerzy Kruszewski: – Patrząc na dane z poszczególnych województw okazuje się, że mamy do czynienia z nierównomiernym rozmieszczenie specjalistów.

12.02 Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia” prof. Teresa Bachanek podsumowuje: – Najmniej specjalistów jest w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.

12.00 Konsultant krajowy z zakresu chirurgii stomatologicznej prof. Mansur Rahnama-Hezavah przedstawia ilość specjalistów w tej dziedzinie.

11.54 – Nieszczęściem jest, że chirurgię szczękowo-twarzowo włączono do stomatologii – powiedział konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej prof. Hubert Wanyura. Jego zdaniem kształcą się przede wszystkim lekarze dentyści.

11.51 Sytuację w zakresie endodoncji przedstawia Agnieszka Mielczarek, konsultant wojewódzki w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Po niej raz jeszcze głos zabiera Renata Górska: – Nie może być tak, że rezydent zarabia więcej od tego, kogo kształci.

11.47 Konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej prof. Dorota Olczak-Kowalczyk: – Zwykłe wypełnienie u dziecka to 30 punktów, a u dorosłego ponad 40 punktów.

11.43 Konsultant krajowy w dziedzinie protetyki stomatologicznej prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska: – Realizacja programu specjalizacyjnego jest trudna między innymi dlatego, bo brakuje środków dla kierowników specjalizacji.

11.38 W tej chwili na terenie całego kraju jest mniej niż 30 rezydentów w dziedzinie periodontologii. Renata Górska: – Zainteresowanie specjalizacją periodontologiczną jest ogromne. W Warszawie na jedno miejsce czeka 17 osób. Przede wszystkim brakuje jednak środków finansowych na realizację odpłatnych procedur.

11.37 Renata Górska: – Jest wiele do zrobienia. Niewielu Polaków ma zdrowe przyzębie, praktycznie każdy dorosły Polak ma choroby przyzębia.

11.34 Konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii prof. Renata Górska: – Periodontologów jest za mało. Jest nas 430, z czego aktywnych około 360, bo część przebywa na emeryturze.

11.30 Periodontologia i ortodoncja – dominują osoby w wieku 51-60 lat. – Generalny mój wniosek: jestem mile zaskoczony wskaźnikami demograficznymi wśród lekarzy dentystów – powiedział Jerzy Kruszewski.

11.28 Jerzy Kruszewski zwraca uwagę, że w takich specjalizacjach, jak pediatria, choroby wewnętrzne czy otolaryngologia, najbardziej liczni są lekarze w wieku okołoemerytalnym (powyżej 61. roku życia). Dane demograficzne w stomatologii zachowawczej wyglądają podobnie jak wśród alergologów, tj. dominują osoby w wieku 41-60 lat. W stomatologii dziecięcej najwięcej lekarzy dentystów jest w wieku 61-70 lat.

11.21 Prof. Kruszewski uważa, że pytania z LDEK mogą zostać opublikowane, choć – w jego ocenie – zdania prawników są tutaj podzielone.

11.18 Konstanty Radziwiłł: – Przywróćmy staż podyplomowy. Ratujmy polską stomatologię i medycynę.

11.16 Jerzy Kruszewski uważa, że wyniki ankiet przedstawione przez Macieja Michalaka podpowiadają decydentom złe rozwiązania.

11.14 Maciej Michalak: – Z przeprowadzonych przez naszą fundację ankiet wynika, że wielu studentów kierunku lekarsko-dentystycznego jest gotowa płacić za odbywanie specjalizacji. Wyniki ankiet zostaną ogłoszone w najbliższy wtorek.

11.10 Prezes Fundacji Be Active Dentist Maciej Michalak: –  W ciągu ostatniej dekady o 77 procent wzrosła ilość lekarzy dentystów. Nie wszystkim studentom to się podoba.

11.07 Maciej Hamankiewicz: – Mamy wielu lekarzy dentystów, jest ich obecnie 39,7 tys., z czego 34,8 tys. czynnie wykonuje zawód. Specjalizacji nie posiada 21,2 tys. lekarzy dentystów.

11.03 Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wita kolejnych gości. Wśród nich jest m.in. wielu konsultantów krajowych w dziedzinie specjalizacji lekarsko-dentystycznych oraz przedstawiciele uczelni medycznych kształcących przyszłych lekarzy dentystów. Obecni są również przedstawiciele samorządu lekarskiego: Agnieszka Ruchała-Tyszler, Konstanty Radziwiłł i Anna Lella.

11.00 Prof. Jerzy Kruszewski, przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego NRL, rozpoczyna posiedzenie witając wszystkich uczestników.

Posiedzenie komisji obserwował Mariusz Tomczak


Jesteś lekarzem dentystą? Studiujesz na kierunku lekarsko-dentystycznym? Interesuje cię stomatologia? Sprawdź, co na ten temat ostatnio opublikowaliśmy na naszym portalu (zobacz więcej).