17 kwietnia 2024

Ograniczenie liczby rezydentur w 2017 roku?

W czwartek sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu: w przyszłym roku wydatki z budżetu państwa na cele związane z ochroną zdrowia sięgną niemal 8 mld zł. Rząd zaplanował też zmniejszenie ilości miejsc rezydenckich o 3 tysiące w 2017 roku w stosunku do roku bieżącego.

28. posiedzenie Sejmu
Foto: Krzysztof Białoskórski

Na wczorajszym posiedzeniu komisja rozpatrywała poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Ponadto parlamentarzyści rozpatrzyli i zaopiniowali rządowy projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie działań komisji.

Głównym celem rządowym projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest przywrócenie stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z projektem, młodzi lekarze mają odbywać staż podyplomowy pod kierunkiem opiekuna, czyli lekarza specjalisty albo lekarza dentysty wykonującego zawód co najmniej przez 5 lat.

„Chodzi o możliwość bezpiecznej, praktycznej nauki zawodu, zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej oraz zdobycie doświadczenia w pracy z pacjentem” – informują służby prasowe Sejmu RP. Zgodnie z projektem, stażyści – pod nadzorem opiekuna – mieliby otrzymać pełne prawo wykonywania zawodu oraz uprawnienia m.in. do wystawiania recept, wydawania opinii i orzeczeń lekarskich.

Podczas posiedzenia dyskutowano także o ujawnianiu pytań egzaminacyjnych (LEK, LDEK, PES) po roku od przeprowadzenia egzaminu. W tej sprawie nie ma jednomyślności. W trakcie dyskusji prof. Marian Zembala, były szef resortu zdrowia, powiedział, że odtajnienie pytań negatywnie wpłynęłoby na poziom sprawdzania wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów. Ostatecznie przyjęto poprawkę umożliwiającą upublicznienie pytań egzaminacyjnych po pięciu latach. Przypomnijmy, że odtajnienia pytań domaga się m.in. samorząd lekarski.

Ponadto posłowie odrzucili poprawkę zakładającą stopniowy wzrost wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów realizujących kształcenie w ramach rezydentury do poziomu 200 proc. średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Co posłowie Komisji Zdrowia sądzą o zarobkach lekarzy rezydentów? W jaki sposób stanowisko młodych lekarzy uzasadniał wiceprzewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie Michał Bulsa? Tego wszystkiego można dowiedzieć się z nagrania wideo zamieszczonego na stronie internetowej Sejmu. Posiedzenie komisji poprowadził przewodniczący Bartosz Arłukowicz.

Zobacz nagranie z posiedzenia Komisji Zdrowia:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.