22 kwietnia 2024

Podsumowano 30 lat odrodzonego samorządu lekarskiego (92 zdjęcia)

17 maja 2019 r. Naczelna Rada Lekarska obchodziła jubileusz 30-lecia odrodzenia samorządu lekarskiego, czyli rocznicę uchwalenia ustawy o izbach lekarskich.

Foto: Mariusz Tomczak

Spotkanie dotyczyło roli i działalności samorządu lekarskiego w minionych latach. Podczas dwóch paneli podsumowano 30 lat odrodzonego samorządu lekarskiego i zastanawiano się nad jego przyszłością.

Podczas pierwszej części spotkania przedstawiono rolę samorządu lekarskiego wobec lekarzy i społeczeństwa. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zaprezentował historię początków tworzenia się samorządu lekarskiego, jego likwidacji, odrodzenia w 1989 roku oraz działalności do czasów obecnych.

„To są wspomnienia, ale musimy pamiętać, co przed nami. Największą słabością samorządu lekarskiego jest brak integracji. Mimo naszej burzliwej historii nie udało nam się zintegrować nas samych” – podsumował prezes NRL cytując marszałka Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Znany konstytucjonalista prof. Marek Chmaj przedstawił prawno-ustrojowe podstawy funkcjonowania samorządności w Polsce oraz zalecenia dla samorządu lekarskiego. Podkreślił, ze 30-lecie odrodzenia samorządu lekarskiego jest ogromnym osiągnięciem i tworzący go ludzie muszą robić wszystko, aby funkcjonował dalej i był coraz silniejszy w swoim działaniu.

Do roli samorządu lekarskiego w kontaktach z władzą publiczną odniósł się minister zdrowia Łukasz Szumowski. „Wszystkie dobre ruchy to ruchy oddolne i takim właśnie ruchem jest samorząd lekarski.” – powiedział. Zaznaczył, że sprawowanie pieczy nad zawodem zaufania publicznego przez lekarzy i samorząd, to nie tylko przywilej, ale też ogromny obowiązek dla środowiska. „Moje oczekiwanie, jako ministra zdrowia i członka samorządu, bo jako lekarz jestem członkiem samorządu, jest takie, by samorząd był partnerem w realizowaniu misji publicznej, jaką jest ochrona zdrowa” – dodał Łukasz Szumowski.

Wiceprezes NRL Andrzej Cisło podkreślił w swoim wystąpieniu, że samorząd lekarski jest jedyny w swoim rodzaju, gdyż łączy dwie grupy zawodowe. „Nasze cele nie są sprzeczne, ale potrzeby zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą się różnic” – przypomniał. W przerwie pomiędzy panelami odbyła się konferencja prasowa, podczas, której prezes NRL powiedział, że „historia samorządności lekarskiej była bardzo burzliwa. Władza publiczna, powołując samorząd lekarski, bardzo szybko dochodziła do wniosku, że należy ograniczyć jego działalność, a następnie go zlikwidować”. Jak przyznał prezes NRL, obecnie entuzjazm lekarzy wobec samorządu jest mniejszy, niż 30 lat temu. Nie należy jednak tym się zniechęcać, bo – jak podkreślił – w tym czasie wiele udało się dokonać. „Powinniśmy być dumni, że mamy samorząd, ponieważ w jakim miejscu byśmy byli, gdyby 30 lat temu nie doszło do reaktywacji samorządności lekarskiej?” – pytał retorycznie.

Władze samorządu lekarskiego podkreśliły, że od wielu lat aktywnie działają na rzecz chorych. „Reprezentujemy lekarzy, ale też pacjentów. Obniżenie prestiżu zaufania szkodzi naszym pacjentom – podkreślił prezes NRL, dodając, że choć samorząd czuje się współodpowiedzialny za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia to nie można lekarzy obarczać odpowiedzialnością za jego niedomagania. „Lekarze są często ofiarą złego funkcjonowania tego systemu. Urynkowiono usługi medyczne, ale nie urynkowiono pracy ludzkiej, dlatego reforma nie mogła się udać” – powiedział wiceprezes NRL Krzysztof Madej. Podczas drugiej części spotkania paneliści: wiceprezes NRL Krzysztof Madej, NROZ Grzegorz Wrona, dr Adam Kozierkiewicz oraz dr Małgorzata Gałązka-Sobotka omawiali rolę samorządu lekarskiego w kreowaniu systemu ochrony zdrowia. W dyskusji czynny udział brali zaproszeni goście, w tym członkowie Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich z 1989 r., którzy wspominali początki odrodzonego samorządu.