18 lipca 2024

POZ bez umów na 2015 rok? Czy apel poskutkuje?

Prezydium Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce apeluje o to, aby solidarnie nie zawierać z Narodowym Funduszem Zdrowia nowych umów lub nie podpisywać aneksów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach POZ w 2015 roku, na warunkach proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Podobnego zdania jest Federacja „Porozumienie Zielonogórskie”.

Lekarze rodzinni obawiają się, że zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2015 roku pakietów: kolejkowego i onkologicznego, będą niewystarczające w stosunku do dodatkowych obowiązków, jakie zostaną na nich nałożone.

„Obecnie forsowane przez MZ i NFZ rozwiązania na rok 2015 dotyczące POZ są niemożliwe do realizacji przez lekarzy rodzinnych” – czytamy w uchwale podjętej przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Zwracają uwagę, że rozszerzony zakres badań dodatkowych, jakie będą musieli wykonywać, znacząco wykracza poza obszar POZ.

Ponadto rozwiązania „pakietowe” zwiększają zakres ich dotychczasowych zadań, na które resort zdrowia chce przeznaczyć zbyt mało środków. – „Wyrażamy nadzieję, że postulaty zgłaszane przez organizacje reprezentujące POZ, zostaną uwzględnione przez władze odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia” – podkreślają twórcy uchwały.

ls