17 kwietnia 2024

Rok pełen wyzwań. Felieton prezesa NRL Łukasza Jankowskiego

Nadchodzący rok upłynie w samorządzie pod znakiem walki o jakość kształcenia – pisze prezes NRL Łukasz Jankowski w najnowszym wydaniu „Gazety Lekarskiej”.

Foto: pixabay.com

Jest już zupełnie jasne, że obecna polityka państwa jest prowadzona w taki sposób, aby kształcić jak największą liczbę studentów medycyny, nie zważając przy tym ani na jakość, ani na realne zapotrzebowanie na kadrę medyczną.

Niestety, decydenci głusi są na merytoryczne argumenty, mówiące m.in. o tym, że według dostępnych danych zaczęliśmy już kształcić powyżej potrzeb, tj. „na eksport”, a ułatwienie dostępu do wydziałów lekarskich spowoduje w ciągu kilku lat niedobór kadr pielęgniarskich, diagnostów, fizjoterapeutów czy innych zawodów, bo potencjalni studenci tych kierunków będą wybierali łatwo dostępne kształcenie na kierunkach lekarskich.

Oprócz rozmów z decydentami, wykorzystując dostępne samorządowi uprawnienia, rozpoczęliśmy dyskusję na temat zastosowania art. 11 ustawy o izbach lekarskich w sytuacjach, w których do systemu trafiać będą absolwenci uczelni nieprzygotowani do wykonywania zawodu. Jednocześnie zwróciłem się do Komisji Europejskiej z prośbą o weryfikację otwierania kolejnych uczelni medycznych pod kątem obowiązującej dyrektywy dot. jakości nauczania medycyny.

W dalszej kolejności samorząd będzie starał się zaktywizować środowiska studenckie oraz akademickie do wyrażenia swojego głosu w temacie jakości kształcenia. Mamy świadomość, że na naszych oczach rozmontowywany jest system kształcenia lekarzy i wobec tego nie możemy być obojętni.

Nowy rok w samorządzie to również zmierzenie się z wyzwaniami, które stawia przed nami współczesność. Od początku roku działa Centrum Usług Wspólnych Naczelnej Izby Lekarskiej, którego zadaniem jest koordynacja cyfryzacji w samorządzie i zapewnienie niezbędnego wsparcia informatycznego.

Korzystamy z międzynarodowych, sprawdzonych wzorców, jednocześnie stawiając NIL w roli koordynatora działań – dziś w wielu organizacjach to centrala (nawet oddalona o setki tysięcy kilometrów) zapewnia informatyczną pomoc, wdrożenia wspólnych nowoczesnych rozwiązań technologicznych, czy utrzymanie serwerów, podczas gdy w regionach potrzebny jest wtedy jedynie bieżący serwis i utrzymanie sprzętowo-techniczne.

Pozwoli to na optymalizację kosztową, jeśli chodzi o obsługę naszych systemów, standaryzację narzędzi informatycznych i korzyści ze wspólnych zakupów sprzętu i technologii, a także bardzo bliską współpracę w ramach projektów z zakresu cyfryzacji. Centrum Usług Wspólnych i bliska współpraca izb w tym obszarze może być dobrym prognostykiem wobec czekającej nas koniecznej modernizacji rejestru lekarzy. Rozwijamy się w tym obszarze bardzo dynamicznie.

Na ukończeniu są już prace pozwalające – we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Zdrowia oraz KPRM – na udostępnienie do użytku lekarzy elektronicznego PWZ w rządowej aplikacji mobilnej mObywatel. To pierwszy krok w stronę pełnej weryfikacji cyfrowej naszej lekarskiej tożsamości – już dziś mówi się o planach, aby weryfikacja w tej aplikacji dołączyła w przyszłości do profilu zaufanego czy podpisu elektronicznego, a także umożliwiła weryfikację lekarza w systemach np. eZLA, gabinet.gov.pl, czy systemach samorządu zawodowego.

Ze strony NIL prace informatyczne zostały już ukończone i jesteśmy gotowi do wdrożenia – oczekujemy jedynie na zatwierdzenie przez ministerstwo oraz w dalszej kolejności konieczne zmiany legislacyjne po stronie rządu.

Rozwijamy też Centralny Ośrodek Badań, Innowacji i Kształcenia (COBIK), w którym, oprócz licznych szkoleń i projektów badawczych, osią działania jest stale rozwijająca się sieć lekarzy innowatorów (NIL IN). Zachęcamy wszystkie chętne osoby do aktywności i współtworzenia samorządowych inicjatyw, również tych z Państwa, którzy są zainteresowani innowacjami od strony użytkowników systemów – do kontaktu z COBIK.

Nie zapominamy w izbie również o działaniach wewnątrz naszego środowiska. Ważne jest w tym kontekście zwrócenie uwagi na potrzeby i problemy naszych kolegów i koleżanek będących w szczególnych sytuacjach życiowych, m.in lekarzy i lekarek, którzy mają dzieci z niepełnosprawnościami.

Za nami pierwsze spotkanie grupy roboczej, w trakcie którego omawiane były potrzeby i propozycje rozwiązań. Jednocześnie główne przesłanie dotychczasowych prac było jedno – największą pomocą, jaką możemy jako środowisko lekarskie służyć tym lekarzom już teraz, jest życzliwość, otwartość, wsparcie i zrozumienie, a także pomoc na co dzień, np. gdy w naszym gabinecie pojawia się poszukujący pomocy medycznej lekarz czy lekarka razem z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Bardzo proszę wszystkich Państwa o szczególne zrozumienie dla trudnej sytuacji tych z nas, którzy każdego dnia dają przykład niezwykłego heroizmu. W samorządzie również będziemy starali się – na ile to możliwe – likwidować trudności i bariery, z którymi te osoby muszą się mierzyć.

Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej