23 maja 2024

Rozmowy o średniej ocen i rezydenturach

W poniedziałek 16 lutego miało miejsce kolejne spotkanie przedstawicieli Komisji ds. Młodych Lekarzy (Tomasz Imiela, Łukasz Jankowski – obaj z Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i ja) z wiceministrem zdrowia Igorem Radziewiczem-Winnickim i dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia Jolantą Orłowską-Heitzman.

Foto: Marta Jakubiak

Poruszyliśmy kwestię ujednolicenia zasad liczenia średniej ze studiów, będącej podstawą kwalifikowania absolwentów na staż podyplomowy. Obecna sytuacja dużej różnorodności regulacji na poszczególnych uczelniach tworzy dużą nierówność pomiędzy regionami (zobacz więcej).

Przypomnę, że niektóre uczelnie nie wliczają do średniej negatywnych ocen poprawionych w drugim terminie bądź podczas egzaminu komisyjnego. Tak wyliczona średnia fałszywie odzwierciedla przebieg studiów danej osoby. Postulujemy, aby średnia była obliczana tak samo dla każdego. Wliczać powinno się jedynie oceny z egzaminów (bez zaliczeń i kolokwium na ocenę), jednak ze wszystkich składanych terminów.

Mamy nadzieję, że apel prezesa NRL Macieja Hamankiewicza do minister nauki i szkolnictwa wyższego przyniesie skutek (zobacz więcej). Niemniej jednak obawiamy się, że aby uzyskać efekt już teraz potrzeba oddzielnych regulacji wprowadzonych uchwałą NRL bądź wszystkich poszczególnych ORL.

Dyskutowaliśmy także nad przyznawaniem rezydentur. Co bardzo ważne – nie ma obecnie szans na vacatio legis w sprawie zapisów wprowadzonych ustawą okołobudżetową (zobacz więcej). Lekarze, którzy aplikowali ostatniej jesieni i uzyskali, lecz nie podjęli specjalizacji, nie mają prawa brać udziału w aktualnie prowadzonym naborze (zobacz więcej).

Główną zmianą, jaką udało się osiągnąć, będzie przyznawanie odwołań centralnie przez MZ, a nie – jak dotychczas – przez wojewodów. Pozwoli to na bieżące monitorowanie stanu dostępnych miejsc szkoleniowych i np. w przypadku, gdy osoba w trakcie wolontariatu „awansuje” na rezydenturę, nie zmniejszy to puli dostępnych miejsc akredytowanych, czyli druga osoba będzie mogła mieć przyznaną rezydenturę w trakcie odwołań w tej samej turze.

Póki co bez odpowiedzi pozostają pytania:

  • czy należy składać pisemną prośbę o odwołanie, czy będą one przekazane automatycznie przez wojewodów do MZ?
  • czy można składać podania o kierunki w których nie zostały przyznane rezydentury, aby ewentualnie wziąć udział w procesie odwoławczym?
  • czy w przypadku pisania odwołania można ubiegać się o inny kierunek niż podczas pierwotnego naboru?

Liczymy na prędką opinię prawną ze strony MZ. Przypominamy, że obecna kwalifikacja trwa do końca lutego. Bardzo zależy nam na jak najszybszym poinformowaniu młodych lekarzy o obowiązujących zasadach (zobacz więcej).

Filip Dąbrowski
Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL