18 maja 2024

Są zmiany w projekcie ustawy o POZ

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przewidującej m.in. zmianę jej modelu organizacyjnego. W kwestii dotyczącej definicji lekarza POZ uwzględniono część postulatów środowiska lekarskiego.

Resort zdrowia pracuje nad projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Foto: pixabay.com

Zgodnie z projektowanymi przepisami lekarz POZ miałby zostać „strażnikiem” systemu ochrony zdrowia i „przewodnikiem” pacjenta, a przychodnie czekałyby istotne zmiany.

Przypomnijmy, że 1 lutego zakończyło się opiniowanie, uzgodnienia i konsultacje publiczne dotyczące tego projektu. W wyniku zgłoszonych uwag oraz po konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się pod koniec marca, dokument uległ dość znacznym zmianom. Obecnie trwają ponowne uzgodnienia międzyresortowe tego projektu.

Oprócz lekarzy ze specjalizacjami: w dziedzinie medycyny rodzinnej, II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, w dziedzinie pediatrii (I/II stopnia/tytuł specjalisty), projektowane przepisy uwzględniają prawa nabyte na podstawie art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

„To oznacza, że przepisy projektowanej ustawy w żaden sposób nie wyłączają z obszaru podstawowej opieki zdrowotnej lekarzy, którzy dotychczas udzielali świadczeń zdrowotnych w POZ. Dodatkowo lekarze ze specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych (I/II stopnia/tytuł specjalisty) lub I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej będą mogli udzielać świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, jeśli będą udzielać tych świadczeń przed 31 grudnia 2024 r.” – informuje Ministerstwo Zdrowia.

W ostatnim czasie wątpliwości wzbudzała także kwestia tzw. list aktywnych. Jak zapewnia resort, lekarze, którzy rozpoczną udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 r. nadal będą mogli udzielać świadczeń w POZ – co ważne niezależnie od posiadania listy aktywnej. Obecnie trwają prace także nad alternatywnymi rozwiązaniami, które umocują porady specjalistyczne w pediatrii i chorobach wewnętrznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. „Dzięki temu potencjał lekarzy ze specjalizacją w tych dziedzinach medycyny zostanie maksymalnie wykorzystany” – zapowiada ministerstwo.

Aktualnie system finansowania nie motywuje do skoordynowanej opieki nad pacjentem, przy realizacji świadczenia POZ nie ma współpracy na poziomie świadczeniodawców, nie ma też przepływu informacji o leczeniu chorego w pozostałych zakresach świadczeń – tak w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu ustawy o POZ zdefiniowano główne bolączki w jej funkcjonowaniu. Nowe przepisy mają to zmienić.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.