16 lipca 2024

Schorzenia nowotworowe. Mniejsza umieralność w USA

W „Cancer” opublikowano analizę dotyczącą schorzeń nowotworowych w Stanach Zjednoczonych w oparciu o dane z lat 2001-2016.

Los Angeles. Foto: pixabay.com

W ciągu ostatnich pięciu lat z tego okresu ogólna zachorowalność na nowotwory w USA spadała średnio o 0,6 proc. rocznie.

Wyniki różniły się w zależności od typu nowotworu, a także rasy i płci chorych. Wśród mężczyzn zachorowalność zwiększyła się w przypadku pięciu spośród 17 najczęściej występujących nowotworów, dla siedmiu utrzymała się na stałym poziomie (w tym dla raka gruczołu krokowego), a zmalała dla pięciu.

Wśród kobiet nastąpił wzrost zachorowalności w przypadku ośmiu spośród 18 najczęściej występujących nowotworów (w tym raka piersi), spadek zanotowano dla czterech, a dla siedmiu zachorowalność utrzymała się na stałym poziomie. Umieralność z powodu chorób nowotworowych w latach 2013-17 zmniejszała się średnio o 1,5 proc. rocznie. Największy spadek zaobserwowano dla czerniaka skóry.

Więcej: acsjournals.onlinelibrary.wiley.com