18 lipca 2024

Senat za zmianami w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

W czwartek 18 czerwca Senat wniósł poprawki do nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Za głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

12. posiedzenie Senatu X kadencji. Foto: M. Józefaciuk / Kancelaria Senatu RP

Zmiany dotyczą m.in. obowiązku informacyjnego związanego z klauzulą sumienia.

Najwięcej kontrowersji wzbudzają przepisy mocno ułatwiające zatrudnianie lekarzy cudzoziemców spoza UE, ale te nie zostały zmienione.

– Uproszczony proces przyznawania prawa do wykonywania zawodu lekarzowi kształcącemu się poza UE budzi wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa, jak i prawidłowości funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia – powiedziała Agnieszka Gorgoń-Komor, senator sprawozdawca, dodając, że projektowane przepisy nie wskazują kryteriów weryfikacji faktycznej wiedzy i umiejętności absolwentów medycyny spoza UE.

Tego poglądu nie podziela strona rządowa. – Lekarz, który chce wykonywać ten zawód w Polsce, może być skierowany na postawie zaproszenia konkretnej placówki. Musi mieć ukończone pięcioletnie studia, odbyty trzyletni staż pracy i legitymować się tytułem specjalisty. Składa wniosek do okręgowej izby lekarskiej, która będzie weryfikować te dokumenty i kierować do odbywania dodatkowego stażu – powiedziała wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Jak podkreśliła przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera, ustawa jest wyczekiwana przez środowisko lekarskie. – Reguluje kształcenie stażystów, rezydentów i specjalistów, a jak wiadomo, brakuje nam kadr. Chcielibyśmy, aby liczba lekarzy wzrastała – wskazała senator. W jej ocenie system ochrony zdrowia w Polsce ma wiele wad związanych z finansowaniem i organizacją, co zostało obnażone w czasie trwającej pandemii.

Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.