18 lipca 2024

Konwent Prezesów ORL popiera lekarzy POZ

Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich wyraża pełne poparcie dla lekarzy podstawowej opieki  zdrowotnej, którzy protestują przeciwko rozwiązaniom wynikającym z pakietu onkologicznego i kolejkowego – czytamy w przyjętym wczoraj stanowisku.

21 marca 2014 roku, ogłoszenie pakietu antykolejkowego. Foto: Marta Jakubiak

W ocenie konwentu prezesów, odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponosi minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Konwent uważa również, że Federacja Porozumienie Zielonogórskie nie ponosi odpowiedzialności za zerwanie rozmów z resortem zdrowia. Aby zobaczyć pełną treść dokumentu kliknij tutaj.

Tymczasem minister zdrowia zdaje się bagatelizować całą sprawę. Problemy z umowami na podstawową opiekę zdrowotną w 2015 roku są w 23 powiatach na terenie pięciu województw. W naszym kraju protest polegający na zamykaniu przychodni POZ prowadzony przez Porozumienie Zielonogórskie popiera około 3,3 procent spośród około 160 tysięcy lekarzy.

– Cała dyskusja dotycząca protestu skupiona jest wokół 3,3 procent lekarzy w Polsce. Nie jest tak, że Porozumienie Zielonogórskie zarządza całym systemem ochrony zdrowia w kraju – mówi Bartosz Arłukowicz. Dodał, że do dziś wydano prawie 600 kart onkologicznych.