17 lipca 2024

Ustawy zdrowotne. Co uchwalił Sejm?

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu, które zakończyło się w czwartek 17 sierpnia 2023 r., rozpatrzono 30 ustaw. Kilka z nich dotoczy ochrony zdrowia – przewidują ważne zmiany dla pacjentów i lekarzy.

Foto: Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu

Sejm odrzucił część senackich poprawek do ustawy refundacyjnej, która teraz trafi do podpisu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Po wejściu w życie nowelizacji minister zdrowia będzie mógł decydować o refundacji leków bez recepty (OTC).

Nowe przepisy wprowadzają zasadę ustalania cen urzędowych na wyroby medyczne, a lista leków refundowanych będzie zmieniana rzadziej niż dotychczas – raz na kwartał (dotychczas modyfikacje wprowadzano co dwa miesiące).

W toku prac nad nowelizacją ustawy refundacyjnej Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) podkreślało, że refundowanie produktów OTC byłoby zasadne dopiero po wprowadzeniu refundacji na drogie i nierefundowane obecnie leki. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj:

Sejm poparł ustawę rozszerzającą listę darmowych leków na dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia i osoby powyżej 65. roku życia. Regulacja obejmie 6,9 mln osób nieletnich i prawie 4,5 mln osób między 65. a 74. rokiem życia. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Większość sejmowa nie poparła licznych poprawek Senatu do ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej, ale przygotowana z inicjatywy prezydenta regulacja została przyjęta. Określa cele, organizację i zasady funkcjonowania opieki nad seniorami, przewidując m.in. uruchomienie sieci Centrów Zdrowia 75+. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj:

Sejm przegłosował ustawę o niektórych zawodach medycznych. Z listy regulowanych zawodów wykreślono m.in. techników dentystycznych. Znowelizowana ustawa trafiła na biurko prezydenta.

Ponadto posłowie zdecydowali o ograniczeniu dostępności napojów energetycznych dla osób poniżej 18. roku życia. Ustawa przewiduje zakaz sprzedaży nieletnim napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny (zawierających powyżej 150 mg na 1 litr) i zakaz ich sprzedaży w szkołach. Na ten temat szerzej pisaliśmy przy okazji prac nad ustawą w Senacie:

Najbliższe posiedzenie Sejmu rozpocznie się w środę 30 sierpnia o godz. 18.00.