12 kwietnia 2024

Zjazd OZZL bez niespodzianek (relacja na żywo)

Tylko na naszym portalu relacja na żywo z XIII Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, który odbywa się w dniach 3-4 października. Do Wojanowa koło Jeleniej Góry przyjechało kilkudziesięciu delegatów. Dziś, w pierwszy dzień zjazdu, wydarzenia na bieżąco śledzi Katarzyna Strzałkowska.

 

19.20 Zakończenie pierwszego dnia zjazdu.

19.10 Podano wyniki wyborów do Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej. Do zarządu zostali wybrani (kolejność alfabetyczna): Grażyna Cebula-KubatJacek Cieżkowicz, Krzysztof Jarzębski, Alicja Jędraszek, Grzegorz Kołodziej, Jarosław Kościółek, Dorota Mazurek, Jarosław MąsiorDanuta Miłkowska-Mendrek, Tomasz Nowakowski, Jacek Rudnik, Krzysztof Szczęsny, Tomasz Underman, Stanisław Urban i Piotr Ziółkowski. Członkami zarządu jest też 15 przewodniczących regionów, a więc Zarząd Krajowy OZZL w sumie składa się z 30 osób. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Kamila Benis, Wiesław Jurkowski, Piotr Reusch, Andrzej Spisak i Agnieszka Włostek.

17.19 Rozpoczyna się kolejne głosowanie – wybór członków Zarządu Krajowego.

17.10 Ogłoszenie wyników na przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZL: głosowało 62 delegatów, poprawnie wypełnionych było 61 kart. Na Krzysztofa Bukiela zagłosowały 33 osoby, na Juliana Wróbla – 24, jedna osoba wstrzymała się od głosu, oddano też trzy głosy nieważne. Krzysztof Bukiel otrzymuje oklaski na stojąco.

16.55 Zaczynają się wybory do Zarządu Krajowego (dotychczas stanowiło go 12 osób). Padł wniosek o zwiększenie liczby członków tego gremium do 15, a delegaci go zaakceptowali.

16.50 Komisja Skrutacyjna zaczyna liczyć głosy.

16.40 Delegaci zaczynają głosować… Kto wygra wybory: Bukiel czy Wróbel?

16.39 – Tyle przeplatania się związku z samorządem jeszcze nie było na żadnym zjeździe OZZL – kwituje dotychczasową dyskusję przewodnicząca zjazdu Halina Bobrowska.

16.33 Julian Wróbel o czasie pracy koleżanek i kolegów. – Coraz więcej lekarzy staje się firmami i nie zastanawia się nad tym. Dopóki nie przyjdą wyroki sądowe, to nikt nie posłucha, aby pracować mniej.

16.31 Odnosząc się do roli izb i roli związku, mówił o tym, że związkowi wypada robić rzeczy, które dla samorządu są nie do zrobienia. – Związkowi uchodzi przegrać, bo OZZL jest do wojny, a wojnę nie zawsze się wygrywa – zaznaczył Julian Wróbel. Dodał, że NRL powinna być arbitrem i choć powinna wspierać to, co robi OZZL, to „nie powinna iść na wojnę”, by nie tracić swego autorytetu.

16.28 O proteście pieczątkowym Julian Wróbel powiedział, że powinien wyglądać zupełnie inaczej. W podobny sposób odniósł się do niedawnego podwyższenia składki członkowskiej na rzecz samorządu, mówiąc, że „źle to przedstawiono”. W jego ocenie, jeżeli podwyższa się składkę, to musi być wskazany „dobry cel”, a wówczas – bez względu, czy jest to składka na rzecz izby, czy też na rzecz OZZL – można ją podnieść.

16.24  Teraz mówi Julian Wróbel. Przypomina, jak lekarze zaczęli odchodzić z pracy w marcu 2008 roku w trakcie akcji „nokaut przez opt-out” i przyjechała do nich ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz. – To nerwowy przeciwnik, ona nie wytrzyma tego, co będzie mogło się wydarzyć w najbliższej przyszłości. Matka Polka, która połączyła Schetynę z Grabarczykiem, a tu… przychodzą jakieś doktory, mówiąc, że jest syf – w taki niezwykle barwny sposób ocenił nową premier doktor Wróbel. Następnie poruszył wątek „demona demografii, który krąży nad systemem ochrony zdrowia” i „nie wiadomo, kiedy nastąpi pat systemu, bo nie będzie pieniędzy”. Przedstawił siebie jako przeciwnika systemu ordynatorskiego i zwolennika systemu konsultanckiego, który „lepiej wykorzystuje czas” i „jest bardziej efektywny dla pacjenta i satysfakcjonujący dla lekarza”.

16.19 Krzysztof Bukiel, pytany o program, odpowiada: – Trzeba działać tak dobrze, jak działamy. Podajcie kolejne propozycje, a będziemy czerpać z naszych doświadczeń i robić coś po raz trzeci i czwarty.
Odnosząc się do składki na izbę lekarską, podkreślił, że trudno powiedzieć, jaka ma być jej wysokość. – Samorząd jest potężnym narzędziem. Można wiele wyciągnąć, gdyby go inaczej prowadzić. To nie pretensja do Maćka Hamankiewicza, bo on jest najbardziej ludzkim człowiekiem – zaznaczył Krzysztof Bukiel. – Samorząd jest jak zespół folklorystyczny, który utrzymuje tradycje. Jeśli ma to być folklor, to składka może wynosić 40 złotych, 20 złotych, a nawet 100 złotych – dodał.

16.18 Pada pytanie do obydwu kandydatów, co zrobią w celu przebudowy świadomości lekarzy.

16.14 Padają pytania do doktora Juliana Wróbla, czy swoją wizję może realizować wyłącznie jako przewodniczący, czy też jako członek zarządu. Delegatów interesuje również jego zaangażowanie w akcjach OZZL, zdanie o współpracy izb lekarskich ze związkiem oraz opinia dotycząca podwyżki składek przez NRL.

16.06 Głos zabrał gość zjazdu, prezes NRL Maciej Hamankiewicz, mówiąc, że jeśli związki zawodowe reprezentujące lekarzy i lekarzy dentystów będą posiadały konkretne, precyzyjne plany akcji, to samorząd będzie w nich współuczestniczył.

16.04 Julian Wróbel zakończył swoją prezentację. Krzysztof Bukiel wystąpienie swego kontrkandydata skomentował następująco: – To, co przedstawił Julian Wróbel, pokazało, że w izbach jest wielki, niewykorzystany potencjał.

15.57 Kandydat Julian Wróbel przytacza dane, zgodnie z którymi Polacy wydają 150 mld zł rocznie na ochronę zdrowia. W jego ocenie kluczowe jest finansowanie opieki publicznej i dlatego należy zmienić cały system.

15.52 Jak poinformował Julian Wróbel, kampania „O powód pytaj marszałka Struzika”, prowadzona przez OIL w Warszawie, kosztowała 50 tys. zł. Kandydat przyznał, że jest pierwszy raz na Zjeździe Krajowym Delegatów OZZL. – Nieważne, czy jesteśmy związkowcami, czy samorządowcami, i tak wszyscy dostajemy po d…pie – zaznaczył. Mocne słowa!:-)

15.31 Julian Wróbel rozpoczyna swoją prezentację wyborczą. Przedstawia swoją działalność w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Opowiada m.in. o kampanii „O powód pytaj marszałka Struzika”.

15.30 Po tym jak padło pytanie do kandydatów, co zrobić, by związek był bardziej liczny i przyciągnął młodych lekarzy, obydwaj  odpowiedzieli, że wszystko zależy od efektywności i skuteczności. Nie podali jednak konkretnego przykładu.

15.15 Rozpoczęło się zadawanie pytań kandydatom. Na pytanie o sukcesy poprzedniej kadencji odpowiada Krzysztof Bukiel. Drugi z kandydatów, Julian Wróbel, zapowiedział przedstawienie prezentacji wyborczej.

15.07 I po przerwie. Rozpoczęło się zgłaszanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego OZZL. Zgłoszono: Krzysztofa Bukiela i Juliana Wróbla. Który z nich zyska zaufanie delegatów?

14.06 Rozpoczęła się przerwa, która potrwa aż do godz. 15.00. Po przerwie nastąpi zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZL.

14.03 Podziękowanie dla przewodniczącego Regionu Warmińsko-Mazurskiego OZZL Tadeusza Politewicza za zaangażowanie na rzecz pracy związkowej.

14.00 Przy oklaskach delegatów na stojąco tytuł Honorowego Członka OZZL nadano Marii Kajpust, prowadzącej dolnośląskie biuro związku. Ten tytuł od ostatniego zjazdu otrzymują osoby, które co prawda nie są członkami OZZL, ale pracują na jego rzecz z dużym poświęceniem (na ostatnim zjeździe ten tytuł otrzymała Irena Kowalewska).

13.50 Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu OZZL.

13.47 Trwa dyskusja nad sprawozdaniami. O jedność OZZL z samorządem lekarskim apelowali: Grażyna Cebula-Kubat, Stanisław Urban i Zdzisław Szramik.

13.34 Trwa sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzeja Spisaka.

13.20 Czas na sprawozdanie skarbnika Zarządu Krajowego OZZL Małgorzaty Zatki-Witkowskiej za okres 1 października 2010 – 31 sierpnia 2014 roku. Podkreśliła, że związek ma dodatni wynik finansowy. Z tabeli, którą przedstawiła, wynika, że przychody OZZL wyniosły 7 941 072, 28 zł, a wydatki 4 875 718,59 zł (w tym: akcje związkowe 625 263,84 zł, jubileusz XX-lecia 196 600,82 zł).

13.12 Przewodniczący Bukiel zakończył kilkudziesięciominutowe sprawozdanie.

12.30 Krzysztof Bukiel rozpoczyna wygłaszać sprawozdanie z działalności zarządu związku w minionej kadencji (zobacz w całości sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowego OZZL w latach 2012-2014).

12.28 Wybrano Komisję Mandatową, Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną. Jak podaje Komisja Mandatowa, spośród 72 zgłoszonych delegatów, obecnych na sali jest 62 (co stanowi 86,1 proc. delegatów).

12.20 Przyjęto regulamin zjazdu i program zjazdu. W programie, przy zgłaszaniu kandydatów, dodano punkt dotyczący zadawani pytań kandydatom ubiegającym się o stanowisku przewodniczącego.

12.08 Wybrano wiceprzewodniczących zjazdu, Jarosława Kościołka i Piotra Watołę, oraz trzech sekretarzy: Danutę Miłkowską-Mendrek, Stanisława Urbana i Ewę Sprindor. Prowadzenie obrad przejmuje przewodnicząca zjazdu Halina Bobrowska.

12.03 Zaraz po przerwie dokonano wyboru przewodniczącego zjazdu – tę funkcję będzie pełnić Halina Bobrowska.

11.50 Zgodnie z porządkiem obrad, wybory przewodniczącego OZZL zaplanowano na godz. 15.00. Będą to wybory tajne, odbędą się na kartach do głosowania.

Skoro trwa przerwa w obradach, zrobimy małą autopromocję.:-) Dzisiejsza relacja na żywo ze zjazdu OZZL nie jest pierwszą tego typu inicjatywą „Gazety Lekarskiej”. W marcu relacjonowaliśmy w taki sposób trzydniowy XII Krajowy Zjazd Lekarzy (zobacz więcej), a w kwietniu pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji (zobacz więcej).

11.22 Zarządzono przerwę do godz. 12.00.

11.09 Krzysztof Bukiel podziękował za wieloletnią współpracę mec. Jackowi Marczakowi, który przez okrągłe 20 lat był prawnikiem OZZL. – Koniec naszej umowy to nie wyraz nieporozumień, ale zmiana systemu opieki prawnej – powiedział szef OZZL, a delegaci podziękowali mecenasowi oklaskami na stojąco.

11.05 Wystąpienie kolejnego gościa, Mirosława Moskalewicza z Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia, który krótko omówił pomysły rządzących w obszarze ochrony zdrowia.

10.50 Jacek Krajewski mówi m.in. o ustawie refundacyjnej, funduszach europejskich w latach 2014-2020 oraz pułapkach w pakiecie kolejkowym i onkologicznym.

10.38 Przemówienie zaczyna Jacek Krajewski. – Jak dobrze, że mamy prezesa spoza Warszawy. Pamiętajmy, że izba to my! – tymi słowami prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie zwrócił się do delegatów OZZL.

10.30 Nie mogło zabraknąć odniesienia do bieżących wydarzeń politycznych w naszym kraju. Prezes NRL w swoim wystąpieniu przypomniał o braku gwarancji poziomu finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6 proc. PKB w wystąpieniu premier Ewy Kopacz. Inne wątki poruszone przez Macieja Hamankiewicza to m.in. brak sprawozdania ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza ze skutków ustawy refundacyjnej i konieczność prowadzenia szkoleń z zakresu onkologii. Wymienił też sprawy ważne dla środowiska, które w ostatnich miesiącach toczyły się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

10.17 Trwają wystąpienia gości. Właśnie przemawia prezes NRL Maciej Hamankiewicz, mówi m.in. o solidarności organizacji lekarskich i wysokości składek na samorząd.

10.15 Krzysztof Bukiel powitał gości, m.in. prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, prezesa Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacka Krajewskiego oraz członka zarządu Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia Mirosława Moskalewicza.

10.11 Z małym opóźnieniem rozpoczął się XIII Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, organizowany w tym roku w Wojanowie koło Jeleniej Góry. Zjazd otworzył przewodniczący związku Krzysztof Bukiel.

10.00 Zjazd jeszcze się nie zaczął, ale już trzymamy rękę na pulsie.;-)

9.45 Delegaci z całego kraju, którzy przybyli na zjazd krajowy OZZL, zbierają się na sali. Jest na niej już kilkadziesiąt osób.


Według statutu, OZZL jest niezależny od organów administracji państwowej, partii politycznych, izb lekarskich, stowarzyszeń i innych organizacji. Cel związku stanowi „obrona praw, godności i interesów lekarzy oraz przywrócenia zawodowi lekarza statusu zawodu wolnego” oraz „formułowanie i prezentacja stanowisk w sprawach dotyczących systemu opieki zdrowotnej w Polsce, wykonywania zawodu lekarza, praw pacjentów i praw pracowniczych”.

Zobacz wywiad z dotychczasowym szefem OZZL Krzysztofem Bukielem