12 lipca 2024

W Szpitalu św. Zofii powstanie klinika CMKP

W piątek uroczyście podpisano umowę o współpracy pomiędzy Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o.o. a Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Pierwszym etapem będzie nawiązanie współpracy z Zakładem Zdrowia Prokreacyjnego CMKP.

W drugim etapie (do końca 2019 roku) nastąpi udostępnienie CMKP oddziałów: Położniczego, Ginekologicznego oraz Neonatologicznego, które od tego momentu przybiorą nazwę III Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP.

Celem kliniki będzie m.in. wykonywanie zadań badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia przez CMKP i CMŻ oraz zadań dydaktycznych polegających na kształceniu podyplomowym w zawodach medycznych.

Nawiązanie współpracy przyniesie wiele korzyści szpitalowi, w tym m.in. podniesienie rangi i prestiżu placówki oraz zwiększenie jej konkurencyjności, większe zainteresowanie współpracą ze strony kadry medycznej o wyższych kwalifikacjach, zwiększenie możliwości dalszego rozwoju merytorycznego i naukowego aktualnych pracowników. Natomiast pacjenci zyskają szerszy dostęp do wysokospecjalistycznych procedur leczniczych.

Szpital Specjalistyczny św. Zofii posiada III stopień referencyjny, czyli kompetencje i uprawnienia do opieki nad najtrudniejszymi przypadkami z zakresu położnictwa i ginekologii, a także z zakresu patologii noworodka, w tym wcześniakami o krańcowo niskiej masie urodzeniowej (ok. 500 gram). W ostatnich dwóch dekadach placówka rozwinęła zastosowanie laparoskopii i histeroskopii, terapię zaburzeń statyki narządu rodnego i problemów z nietrzymaniem moczu.

Centrum Medyczne „Żelazna” zostało powołane 31 grudnia 2012 roku do zarządzania Szpitalem Specjalistycznym św. Zofii i Przychodnią Specjalistyczną św. Zofii. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Szpitala św. Zofii – placówki o długiej tradycji i dużej renomie, która istnieje od 1912 roku. Obecnie w tym miejskim szpitalu, jak chwali się na swojej stronie internetowej, przychodzi na świat najwięcej dzieci na Mazowszu.