21 maja 2024

Warszawa: 1,5 mln zł dla szpitali i przychodni

Na ostatniej przed wakacjami roboczej sesji stołeczni radni  przyznali dodatkowe fundusze na pilne remonty w warszawskich szpitalach i przychodniach. Siedem placówek łącznie otrzyma 1,5 mln zł z budżetu m.st. Warszawy. Pieniądze potrzebne są na remonty, które poprawią funkcjonowanie placówek oraz warunki udzielania i jakości świadczeń.

Szpital Bielański w Warszawie. Foto: Marta Jakubiak

Dotacja w wysokości 178 000 zł przyznana Szpitalowi Bielańskiemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej przeznaczona zostanie na remont pomieszczeń o pow. 540 m2 Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (parter pawilonu E) oraz pomieszczeń o pow. 120 m2 poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej (parter pawilonu D i G). Zakres robót obejmuje m.in.: malowanie, naprawę podłóg i wymianę wykładziny podłogowej, listew odbojowych i narożników, malowanie drzwi, remont łazienek.

Dotacja w wysokości 500 000 zł przyznana Szpitalowi Solec Sp. z o.o. przeznaczona zostanie na remont pomieszczeń szpitalnego oddziału ratunkowego (parter) o pow. 525 m2 (w tym 144 m2 stanowi nowy obszar oddziału) oraz pomieszczeń o pow. 58 m2 dla potrzeb pracowni diagnostyki gastroenterologicznej (nowa lokalizacja na I piętrze). Zakres robót obejmuje m.in.: malowanie, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę okładzin ściennych i podłogowych, remont posadzek, roboty instalacyjne (sanitarne, elektryczne).

Dotacja w wysokości 180 000 zł przyznana Warszawskiemu Szpitalowi dla Dzieci Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej przeznaczona zostanie na wykonanie remontu przychodni specjalistycznej dla dzieci i młodzieży przy al. Wyzwolenia 6, w szczególności remont wejścia głównego, łazienki dla personelu i brudownika (parter), poczekalni przy poradni ortodontycznej dla dzieci. Zakres robót obejmuje m.in.: remont schodów wejściowych z zadaszeniem, roboty instalacyjne (wod.-kan., wentylacji mechanicznej) i wykończeniowe (malowanie, montaż zabezpieczenia ścian).

Dotacja w wysokości 310 000 zł przyznana Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Południe przeznaczona zostanie na remont budynku Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. gen. R. Abrahama 16, w tym remont wejścia do przychodni od strony południowej wraz z dojazdem i wejścia od strony północnej (zakres robót obejmuje m.in.: naprawę konstrukcji żelbetowych pochylni i schodów, naprawę nawierzchni schodów i pochylni, odtworzenie dojazdu), oraz remont części połaci dachowej na budynku Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Ostrołęckiej 4 (zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, wymianę pasa nadrynnowego, wymianę rynien, wymianę klap włazowych na dach).

Dotacja w wysokości 150 000 zł przyznana Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek przeznaczona zostanie na dofinansowanie remontu przychodni rejonowo-specjalistycznej przy ul. Łojewskiej 6, w tym remontu pomieszczeń poradni dzieci zdrowych, poradni chirurgii ogólnej, rejestracji, holu głównego wraz z zapleczem sanitarnym oraz szatni o łącznej pow. 415 m2. Zakres robót obejmuje m.in.: malowanie, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę okładzin ściennych i podłogowych, remont posadzek, roboty instalacyjne (sanitarne, elektryczne).

Dotacja w wysokości 92 000 zł przyznana Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów przeznaczona zostanie na remont węzłów grzewczych przychodni opieki podstawowej i specjalistycznej przy ul. E. Romera 4, przychodni opieki podstawowej i specjalistycznej przy ul. Na Uboczu 5, przychodni przy ul. Zamiany 13. Zakres robót obejmuje m.in.: wymianę pomp, siłowników automatyki i regulatorów.

Dotacja w wysokości 90 000 zł przyznana Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście przeznaczona zostanie na przeprowadzenie remontu przychodni lekarskiej przy ul. Miedzianej 2 w szczególności dwóch gabinetów lekarskich, korytarza, pomieszczenia po starej rejestracji w celu utworzenia pomieszczenia socjalnego oraz szatni dla personelu, pomieszczeń technicznych na potrzeby utworzenia pomieszczeń na odpady medyczne oraz pomieszczenia porządkowego o łącznej pow. 89 m2 (I piętro). Zakres robót obejmuje m.in.: malowanie ścian i sufitów, wymianę okładzin, roboty instalacyjne (sanitarne, elektryczne), roboty wykończeniowe.

W latach 2007-2015 z budżetu m.st. Warszawy na inwestycje w miejskich podmiotach leczniczych przeznaczono ponad 1 mld zł. Warszawa inwestuje w infrastrukturę miejskich podmiotów leczniczych poprzez ich rozbudowę, modernizację i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Działania te skutkują zwiększeniem zakresu i poprawą jakości udzielanych świadczeń medycznych oraz wzrostem bezpieczeństwa pacjentów. Nowo powstałe, zmodernizowane obiekty wyposażane są w wysokiej klasy aparaturę diagnostyczną, zabiegową i rehabilitacyjną.


Więcej informacji z polskich szpitali znajdziesz tutaj.