Kasy fiskalne – zmiana interpretacji

Od początku marca 2015 r. kasy fiskalne miały się stać niezbędnym elementem wyposażenia lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zniesiono bowiem limit 20 000 zł obrotów osiąganych w związku z leczeniem takich pacjentów, który zwalniał z prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Foto: Marta Jakubiak

Zmiany takie wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2015 r., poz. 1544).

Jego przepisy nie były jednak do końca jasne i jeden z podmiotów leczniczych zwrócił się o wydanie ich interpretacji indywidualnej. Był to duży podmiot leczniczy prowadzący działalność w formie spółki kapitałowej. Zdecydowaną większość jego obrotu stanowiły usługi medyczne fakturowane do NFZ. Usługi dla indywidualnych pacjentów stanowiły marginalną część jego przychodów – nie przekraczały 20 000 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT zasadą jest dokumentowanie sprzedaży przez wystawianie faktur VAT.

W przypadku natomiast, gdy sprzedaż jest dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sprzedawca obowiązany jest wystawić fakturę VAT jedynie w sytuacji, gdy nabywcy tego zażądają. Gdy sprzedaż jest dokonywana na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, to sprzedaż musi być ewidencjonowana przy pomocy kasy fiskalnej.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie z 4 listopada 2014 r. przewiduje zwolnienie z tego obowiązku dla działających wcześniej podatników, których obrót w związków z usługami świadczonymi dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie przekroczył 20 000 zł (a dla rozpoczynających działalność, jeśli ich przewidywany obrót z tytułu usług świadczonych takim osobom nie przekroczy 20 000 zł).

Niezależnie od kwoty obrotów Minister Finansów wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (§ 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia z 4 listopada 2014 r.).

Początkowo organy skarbowe uważały, że usługi opieki medycznej mają być rejestrowane przy pomocy kasy i nie ma znaczenia forma organizacyjna udzielania świadczeń zdrowotnych (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej czy osoba fizyczna) ani okoliczność czy podatnik prowadzący działalność jako osoba fizyczna sam posiada kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty czy też jedynie zatrudnia osoby posiadające takie uprawnienia i one takie czynności wykonują.

Takie stanowisko uznane zostało przez Ministra Finansów za nieprawidłowe. Minister uznał, że obowiązek ewidencji usług w zakresie opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tj. płacących we własnym zakresie za udzielone świadczenia, poza kontraktem z NFZ) na podstawie § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. dotyczy tylko podmiotów wskazanych w tym przepisie, tj. lekarzy i lekarzy dentystów.

W sytuacji podmiotu leczniczego będącego spółką kapitałową to nie ten podmiot udziela świadczeń, a zatrudnione przez niego osoby. Taki podmiot leczniczy nie zalicza się do grona podmiotów wymienionych w przepisie § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia – nie jest lekarzem czy lekarzem dentystą.

Pomimo że wykonuje on usługi opieki medycznej, to nie jest objęty przywołanym przepisem. Oznacza to, że podmioty lecznicze będące osobami prawnymi mają obowiązek ewidencjonowania świadczeń udzielanych indywidualnym pacjentom dopiero po przekroczeniu 20 000 zł obrotu z tego tytułu. Ze zwolnienia takiego nie korzystają tylko lekarze, którzy w ramach własnej działalności udzielają świadczeń.

Należy podkreślić, że interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego dotyczy zdarzenia przedstawionego we wniosku o jej wydanie i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Wywołuje skutki wyłącznie dla podmiotu, który zwrócił się o jej wydanie. Ale poglądy Ministra Finansów będą z pewnością miały decydujący wpływ na inne interpretacje wydawane w podobnych sprawach.

Jarosław Klimek
radca prawny OIL w Łodzi

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 12-2015/1-2016


Więcej o kasach fiskalnych piszemy tutaj.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.