Uznawanie kwalifikacji – będą nowe przepisy

Stanowisko Nr 48/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Foto:Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji nie zgłasza do projektu uwag.

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdza, że określone w projektowanym rozporządzeniu wzory formularzy wniosków zawierające wykaz dokumentów, które należy do tych wniosków dołączyć, oraz sposób składania tych dokumentów nie będą mieć zastosowania w postępowaniach prowadzonych przez rady lekarskie związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) jej przepisy stosuje się do uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Warunki uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów przez rady lekarskie oraz tryb związanego z tym postępowania określają zaś przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.). W tym zakresie w celu uproszczenia oraz ujednolicenia procedury stosowane są wzory formularzy określone uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej, których treść jest dostosowana do wymogów związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty.

Regulacje wynikające z projektowanego rozporządzenia mogą mieć natomiast zastosowanie w tych wyjątkowych sytuacjach, gdy kwalifikacje uzyskane przez lekarzy albo lekarzy dentystów w innych państwach Unii Europejskiej nie podlegają z określonych względów systemowi uznania automatycznego, lecz mogą być w Polsce uznane przez Ministra Zdrowia w wyniku postępowania określonego w przepisach ww. ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Są to nieliczne w praktyce przypadki, o których mowa w art. 5c oraz 16b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Organem prowadzącym takie postępowanie nie jest organ izby lekarskiej, lecz Minister Zdrowia.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.