Szpital Śląski w Cieszynie ma 125 lat

Od lat 80. XIX wieku, poprzez trudny czas wojen i okres przemian ustrojowych, po systematyczny rozwój w ostatnich latach – Szpital Śląski w Cieszynie może poszczycić się niezwykle bogatą historią. W tym roku placówka świętuje 125-lecie swojego istnienia.

Szpital Śląski w Cieszynie

Jak przyznaje Czesław Płygawko, dyrektor Szpitala Śląskiego, jubileusz placówki jest dobrą okazją do przypomnienia ciekawych dziejów lecznicy.

– Historia Szpitala Śląskiego trwale związana jest z losami całego Śląska Cieszyńskiego. Mimo wielu trudnych, ale i barwnych okresów, przez jakie przechodził ten region, misją placówki zawsze było niesienie pomocy medycznej oraz ratowanie życia lokalnej społeczności – opowiada dyrektor Czesław Płygawko.

Wszystko zaczęło się w 1882 r. – to wtedy lokalny działacz społeczny, ksiądz Theodor Haase, wystąpił z inicjatywą budowy szpitala, który będzie leczył pacjentów bez względu na narodowość, język czy wyznanie. Szpital Powszechny Zboru Ewangelickiego w Cieszynie – bo taka była jego ówczesna nazwa – pierwszego pacjenta przyjął w swoich murach 20 czerwca 1892 r. Pomnik księdza Haase prezentuje się w holu wejściowym Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego szpitala.

W początkach funkcjonowania w cieszyńskiej lecznicy zabiegi przeprowadzały światowe autorytety w dziedzinie medycyny, a w wyniku postępującej rozbudowy stale zwiększała się też liczba łóżek i przyjmowanych pacjentów. Szczególnie trudnym w historii placówki okresem były lata II wojny światowej, kiedy zarówno sprzęt medyczny, jak i chorzy musieli być ewakuowani. Następnie, po zakończeniu walk, borykano się z problemem braku kadry lekarskiej i niemożnością wyżywienia pacjentów, którym jednak bez względu na panujące warunki zawsze pomagano.

Utworzenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w latach 70. XX wieku, a następnie budowa charakterystycznego Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego, co zwiększyło liczbę sal chorych do 150, przyczyniły się do ukształtowania obecnego charakteru Szpitala Śląskiego.

Dziś w placówce są  24 oddziały szpitalne, 27 poradni specjalistycznych, w pełni wyposażony SOR i nowoczesne sale operacyjne. Każdego roku – w trybie nagłym oraz planowym – placówka udziela pomocy blisko 54 tys. pacjentów. Szpital dysponuje 508 łóżkami i zatrudnia ponad 900 pracowników. W 2011 r. placówka uzyskała certyfikat akredytacyjny ministra zdrowia. Lecznica na swoim koncie ma również tytuły” „Szpitala bez bólu” i „Szpitala przyjaznego dziecku”.

ZZOZ dba o edukację zdrowotną mieszkańców, organizując wykłady profilaktyczne z cyklu „Pro Salute”, wydaje własny informator, a pobyt w poradniach lekarskich umila pacjentom zapraszając lokalnych artystów do prezentacji ich prac w szpitalnej galerii. Placówka będzie też jesienią kontynuować akcję profilaktyczno-edukacyjną skierowaną do uczniów ze szkół w powiecie.

– Do chwil, które zapamiętamy szczególnie, z pewnością należy przeprowadzony trzy lata temu skomplikowany zabieg chirurgiczny, a następnie rehabilitacja ręki pacjenta, która miała wielotkankowe uszkodzenie na skutek wypadku przy pracy. Ważnym doświadczeniem było dla nas również udzielenie pomocy pacjentowi z podejrzeniem choroby wysoce zakaźnej zakażeniem wirusem Eboli.

Wówczas przygotowany odpowiednio personel szpitala wzorowo wykorzystał wszystkie procedury związane z postępowaniem z trudnymi przypadkami chorób wysoce zakaźnych – wspomina dyrektor Czesław Płygawko. To m.in. dzięki tej interwencji cieszyńska placówka została uznana za jednostkę strategiczną, pełniącą funkcję „filtra epidemiologicznego” regionu i kraju. Ważną dla rozwoju infrastruktury szpitala była też wielomilionowa inwestycja informatyzacji, zakończona w 2015 r.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.