Sport a rak gruczołu krokowego

W pracy niedawno opublikowanej w „Annals of Oncology” niemieccy badacze postanowili przeanalizować związek pomiędzy aktywnością fizyczną a ryzykiem zachorowania na raka gruczołu krokowego.

Foto: pixabay.com

Do metaanalizy włączono 72 badania obejmujące ponad 150 tys. chorych.

W pierwszej analizie nie wykazano różnicy pomiędzy aktywnością fizyczną i ryzykiem rozwoju nowotworu. W dalszych badaniach udowodniono jednak, że długoterminowe zawodowe uprawianie sportu zmniejsza ryzyko rozwoju raka o blisko 20%.

Analiza zależności rodzaju wysiłku fizycznego i typu nowotworu wykazała korzystny wpływ długoterminowego rekreacyjnego uprawiania sportu na ryzyko rozwoju agresywnego/zaawansowanego raka gruczołu krokowego (spadek o 25%) oraz długoterminowego zawodowego uprawiania sportu na ryzyko rozwoju nieagresywnego/niezaawansowanego raka (spadek o 49%).

Wyniki te wymagają dalszych badań, gdyż obie te zależności wynikały jedynie z dwóch badań włączonych do metaanalizy. Badacze nie wykazali wpływu aktywności fizycznej sprzed rozpoznania na umieralność z powodu nowotworu, natomiast uprawianie sportu po postawieniu rozpoznania zwiększało szanse na przeżycie (wnioski na podstawie czterech badań).

Więcej: academic.oup.com

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.