Intencje dobre, ale źle realizowane

„Polskie Towarzystwo Onkologiczne z zadowoleniem przyjmuje podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia prac zmierzających do poprawy opieki onkologicznej w Polsce. Jednocześnie jednak dostrzegamy zagrożenia w proponowanym sposobie ich realizacji” – pisze prof. Jacek Jassem, przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, w stanowisku odnoszącym się do tzw. pakietu kolejkowego Ministerstwa Zdrowia.

Prof. Jacek Jassem (po lewej) na posiedzeniu NRL. Foto: Katarzyna Strzałkowska

Co niepokoi przewodniczącego PTO? Mechanizm uprzywilejowania pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu, poprzez wyposażenie ich w tzw. kartę leczenia onkologicznego, może rodzić wiele problemów (od konstytucyjnych, poprzez finansowe, do psychologicznych) oraz prowadzić do prób używania tego dokumentu w celach innych niż zamierzone.

Profesor zgłasza wątpliwości i zaprasza do dyskusji na ich temat.

Wątpliwości wzbudził też m.in. zapis w jednym z projektów Ministerstwa Zdrowia, w którym – przy nadaniu lekarzom POZ większych uprawnień – wprowadzono jednocześnie liczne mechanizmy kontrolne i represyjne dotyczące ich działań. – Tak szczegółowe i jednocześnie formalistyczne rozwiązania powinny być przed wprowadzeniem szeroko przedyskutowane i poddanie ocenie wykonalności – uważa przewodniczący PTO.

W stanowisku zaznaczono także, że propozycje niektórych uregulowań zapisano na poziomie ustawy, choć powinny one być przedmiotem dokumentów o znacznie niższej randze (np. umów ze świadczeniodawcami).

Przypomnijmy, że w ostatni piątek prof. Jacek Jassem był gościem posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej. Poprzedziło ono konferencję prasową, na której zaprezentowano stanowisko NRL w sprawie zmian legislacyjnych w ramach tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego (zobacz relację).

Pobierz stanowisko przewodniczącego Zarządu PTO dotyczące tzw. pakietu kolejkowego

ls

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.