Aplikacje mobilne mogą pomagać pacjentom

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozpatrzyło projekt Zielonej Księgi w sprawie mobilnego zdrowia (m-Zdrowia) wraz z projektem stanowiska rządu. Zgłoszono wiele uwag, mimo że samorząd lekarski pozytywnie ocenia możliwość wykorzystywania narzędzi mobilnego zdrowia w realizacji skutecznej, szybkiej i bezpiecznej opieki zdrowotnej.

Korzystanie z aplikacji mobilnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wywołuje wątpliwości natury prawnej. Niektóre z aplikacji mogą być bowiem uznane za wyroby medyczne (w rozumieniu Dyrektywy 93/42/WE) lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (w rozumieniu Dyrektywy 98/79/WE) albo sprzęt radiowy i urządzenia terminali telekomunikacyjnych (w rozumieniu Dyrektywy 1999/5/WE).

Określić wymogi bezpieczeństwa

„Aplikacje zdrowia mobilnego podlegają również wszystkim wymogom przewidzianym przez przytoczone Dyrektywy. Brak jest jednak regulacji dotyczących aplikacji, które nie mieszczą się w zakresie regulacji powyżej wskazanych aktów prawnych. Określenie niezbędnych wymogów bezpieczeństwa, zgodności z etyką oraz wymogów w zakresie klinicznej skuteczności aplikacji mobilnych m-Zdrowia jest więc konieczne” – czytamy w stanowisku samorządu lekarskiego podjętym 6 czerwca br.

Potrzebna jest certyfikacja

Prezydium NRL zwraca uwagę na to, że część dostępnych aplikacji mobilnych rozwija się z pominięciem nie tylko podstaw naukowych, ale i kontroli, co „rzutuje na wiarygodność (…) oraz może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Niezbędne jest zatem wprowadzenie gwarancji dotyczących jakości i bezpieczeństwa aplikacji mobilnych m-Zdrowia np. poprzez wprowadzenie systemu certyfikacji”. Powinny one brać pod uwagę naukową ocenę aplikacji dokonaną przez specjalistów.

Ochrona danych

„Skuteczne i powszechne wykorzystywanie aplikacji mobilnych m-Zdrowie na obszarze całej Wspólnoty Europejskiej wymaga również uregulowania kwestii odpowiedzialności związanej z korzystaniem z aplikacji mobilnych m-Zdrowia, a zwłaszcza kwestii ochrony danych dotyczących zdrowia pacjentów gromadzonych i przesyłanych przez te aplikacje. Podkreślenia wymaga postulat ograniczenia dostępu do danych dotyczących zdrowia pracodawcom i ubezpieczycielom” – czytamy w stanowisku Prezydium NRL.

W trosce o pacjentów

Przetwarzanie danych za pośrednictwem aplikacji mobilnych wymaga wprowadzenia obowiązku informowania pacjentów o tym, jakie dane i w jaki sposób mogą być wprowadzane do aplikacji mobilnej oraz w jaki sposób są one wykorzystywane i czy są anonimizowane. Samorząd lekarski uważa, że „informacje tego rodzaju powinny być łatwo widoczne dla pacjenta”.

Selekcja i wiarygodność

Informacje uzyskane za pośrednictwem aplikacji m-Zdrowie mogą być użyteczne jako uzupełnienie prowadzonej dokumentacji (zwłaszcza prowadzonej w formie elektronicznej). Jednak dane włączane do dokumentacji medycznej pacjenta powinny podlegać starannej selekcji, żeby „zapewnić wiarygodność, rzetelność i związek z procesem leczenia danych pochodzących z aplikacji mobilnych m-Zdrowie gromadzonych w dokumentacji medycznej pacjenta”.

Kwestie etyczne

W ocenie Prezydium NRL korzystanie z aplikacji mobilnych m-Zdrowia w żaden sposób nie powinno zwiększać ryzyka dla zdrowia pacjentów i „nie może zastąpić osobistego kontaktu z lekarzem”. Wykorzystanie aplikacji mobilnych do zgromadzenia danych nie może również prowadzić do obniżenia standardów etycznych. Jak podkreślono w dokumencie, „świadoma zgoda pacjenta na udział w badaniu jest fundamentalną zasadą etycznego prowadzenia badań”, dlatego „możliwości techniczne gromadzenia danych za pośrednictwem aplikacji mobilnych” nie mogą jej podważać, ani osłabiać.

Powiązane aktualności

Jeden komentarz

Skomentuj
  1. Franciszek
    Lip 19, 2018 - 11:00 PM

    Z ręką na sercu mogę polecić oprogramowanie medyczne jak Medfile, które właśnie dbają przede wszystkim o interes pacjentów – zaoszczędzają czas, oraz podnoszą jakość usług. Ponadto mają fajne możliwości, jak przypominanie pacjentowi o wizycie poprzez SMS czy planowania na raz kilku wizyt z rzędu.

    ODPOWIEDZ

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.