Ubezpieczenie sprzętu medycznego

Większość gabinetów lekarskich nie jest ubezpieczona. Wymóg posiadania przez lekarza polisy jest już warunkiem zatrudnienia w wielu miejscach, zarówno w placówkach niepublicznych, Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Ubezpieczeń samych gabinetów lekarskich jeszcze nikt nie wymaga.

Foto: imageworld.pl

Ubezpieczenie od utraty dochodu jest bardzo istotną kwestią dla każdego lekarza prowadzącego własny gabinet lekarski. Jednak trzeba też zadbać o to, aby sprzęt medyczny znajdujący się w gabinecie również ubezpieczyć. Wielu lekarzy o tym zapomina, albo nie dba, co w razie nieszczęścia może spowodować sporo strat materialnych. W zakres ubezpieczeń gabinetu lekarskiego wchodzą:

  • ubezpieczenie majątku od kradzieży,
  • ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych.

Zacznę od tych drugich. Prywatne gabinety lekarskie są najczęściej usytuowane w budynkach mieszkalnych, biurowych, w domach wielorodzinnych, a często jednorodzinnych lub mieszkaniach, gdzie na potrzeby zawodowe jest wydzielona część mieszkalna. Bardzo rzadko gabinet lekarski stanowi odrębną posesję. Wiele firm ubezpieczeniowych ma w takich przypadkach określone wymagania co do wejść i zabezpieczeń – szczególnie będzie to istotne przy ryzyku kradzieżowym. Po drugie, ubezpieczając gabinety usytuowane na parterze lub w suterenie, należy pamiętać, że niektóre firmy ubezpieczeniowe nie biorą odpowiedzialności za szkody spowodowane zalaniem wodami powierzchniowymi (np. wskutek deszczu nawalnego czy roztopów) lub nagłym cofnięciem się wód sieci kanalizacyjnej.

W wielu gabinetach lekarskich sprzęt i wyposażenie nie przedstawiają dużej wartości. Zazwyczaj najcenniejszymi przedmiotami zagrożonymi kradzieżą, a właściwie bardziej dewastacją, jest elektroniczny sprzęt medyczny i biurowy. Dodatkowo sprzęt i urządzenia medyczne najczęściej są przedmiotem leasingu. W takich przypadkach najlepsze jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. W gabinetach lekarskich powinniśmy przewidzieć i zaproponować ubezpieczenie szyb od stłuczenia. Należy pamiętać, że wiele ubezpieczeń majątkowych nie ma w swoim zakresie odpowiedzialności za stłuczenia szyb. Oczywiście, najczęściej to ryzyko ma zastosowanie w lokalach usytuowanych na parterze i w suterenach, gdzie szyby padają ofiarą chuligańskich wybryków.

Absolutnie niezbędne jest ubezpieczenie OC gabinetu. OC lekarza nie obejmuje zdarzeń i wypadków mających miejsce w gabinecie, np. zaginięcie ubrań pacjentów. Jeżeli pomieszczenie gabinetu lekarskiego jest wynajmowane lub podnajmowane od kogoś, należy zaproponować ubezpieczenie OC najemcy.

W wyniku zdarzeń losowych lub kradzieżowych może wystąpić sytuacja, że lekarz nie będzie mógł przyjmować pacjentów, a więc nie będzie mógł zarabiać. Na tę okoliczność można ubezpieczyć gabinet lekarski od utraty dochodu. Przedmiotem ubezpieczenia może być: hipotetyczny utracony zysk i wypłata odszkodowania przez określony czas, pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów związanych z wynajęciem innego lokalu, wyposażonego gabinetu lekarskiego lub usług innego lekarza.

Michał Orzechowski

Artykuł ukazał się w piśmie Wojskowej Izby Lekarskiej „Skalpel” nr 4/2014

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.