18 lipca 2024

COVID-19 może infekować ośrodek mózgu odpowiadający za oddychanie

Zespół naukowców z Indian Institute of Chemical Biology (IICB) zbadał neuroinwazyjny potencjał COVID-19 wskazując na możliwość bezpośredniego uszkadzania przez wirus ośrodka oddechowego pnia mózgu.

Foto: pixabay.com

Publikacja, która ukazała się w czasopiśmie American Chemical Society – Chemical Neuroscience, sugeruje, że koronawirus poprzez jamę nosową i obecne tam zakończenia komórek węchowych dociera do opuszki węchowej mózgu.

Stamtąd może infekować znajdujący się w pniu mózgu prekompleks Bötzingera, czyli główny ośrodek mózgu kontrolujący generowanie rytmu oddechowego.

– Chociaż w kontekście COVID-19 dotychczas skupialiśmy się głównie na infekcji dolnych dróg oddechowych, coraz więcej dowodów wskazuje na bardziej kompleksową etiologię tych zaburzeń – mówi dr Adam Hirschfeld, lekarz pracujący na oddziale neurologicznym i udarowym w jednym z poznańskich szpitali.

Jak dodaje, badanie przeprowadzone przez IICB to pierwsza taka publikacja wskazująca na możliwy związek wirusa SARS-CoV-2 z uszkodzeniem pnia mózgu, którego ośrodki kontrolują oddychanie. Teoria ta może wyjaśniać, dlaczego chorzy na COVID-19 doświadczają nagłej i gwałtownie przebiegającej niewydolności oddechowej.

– Zgodnie z sugestią zespołu badaczy prawdopodobnie konieczne będą dokładniejsze testy oceniające płyn mózgowo-rdzeniowy na różnych etapach choroby COVID-19 oraz poszerzenie badań pośmiertnych o głębszą analizę ośrodkowego układu nerwowego – dodaje dr Adam Hirschfeld.

O tym, że zainfekowani wirusem SARS-CoV-2 doświadczają mnogich objawów neurologicznych kilka miesięcy temu informowali naukowcy badający chorych w Wuhan. Wskazano wtedy na takie zaburzenia takiej jak udar mózgu, nieprawidłowa praca układu mięśniowego, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, bóle głowy czy zaburzenia czucia smaki i zapachu.

Również majowa publikacja w Journal of the American College of Surgeons podkreślała istotność występującej nadkrzepliwości i związanych z nią powikłań naczyniowych, m.in. niedokrwienia mózgu u chorych na COVID-19. Dotychczasowe doniesienia stanowią więc potwierdzenie, że mózg zainfekowanych koronawirusem ulega uszkodzeniom na skutek wielu niezależnych od siebie przyczyn.

Źródło: Gandhi S, Srivastava AK, Ray U, Tripathi PP. Is the Collapse of the Respiratory Center in the Brain Responsible for Respiratory Breakdown in COVID-19 Patients? ACS Chem Neurosci. 2020;11(10):1379-1381. doi:10.1021/acschemneuro.0c00217