15 lipca 2024

Gniezno gościło lekarzy i lekarzy dentystów

W ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w dniu 7 października 2016 roku w Gnieźnie odbyło się uroczyste posiedzenie organów Naczelnej Rady Lekarskiej, na którym przedstawiono memoriał nawiązujący do tego historycznego wydarzenia.

img_2872_dxo img_2880_dxo

Foto: Marta Jakubiak

Zebrani na posiedzeniu lekarze i lekarze dentyści, dziękując swoim przodkom za podjętą w 966 roku historyczną decyzję, która uczyniła Polskę trwałym organizmem państwowym, a jej mieszkańcom pozwoliła wytworzyć więzi wspólnoty narodowej, wyrazili głębokie przekonanie, że 1050 lat temu, wchodząc poprzez akt Chrztu Polski do kręgu kultury zachodniej, przejęli od niej nie tylko wiedzę pokoleń, ale również sięgający czasów starożytnych system wartości.

A oto treść tego dokumentu: „Deklarujemy niezłomne trwanie przy normach etycznych przekazanych nam przez ojców medycyny, ochronę humanistycznych wartości w wykonywaniu naszego zawodu, rzetelność naukową i stałe doskonalenie naszej wiedzy i umiejętności, aby jak najlepiej nieść pomoc naszym pacjentom, zgodnie z zasadą Salus aegroti suprema lex esto”.

Deklarację podpisali: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Prezes Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej. Podczas uroczystości zasłużonym lekarzom i lekarzom dentystom wręczono odznaczenia państwowe i samorządowe.

img_2888_dxo img_2890_dxo

img_2893_dxo img_2897_dxo

img_2910_dxo img_2914_dxo

img_2918_dxo img_2924_dxo

img_2935_dxo img_2938_dxo

img_2949_dxo img_2953_dxo

img_2960_dxo img_2963_dxo

img_2964_dxo img_2969_dxo

img_2970_dxo img_2975_dxo

img_2978_dxo img_2981_dxo

img_2991_dxo img_3001_dxo