14 lipca 2024

Konkurs dla dzieci z atrakcyjnymi nagrodami

Ruszyła IV edycja konkursu plastycznego „Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta”, który trwa do 31 października 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Honorowy patronat nad nim objął minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Praca konkursowa powinna przedstawiać szpital (rozumiany także jako oddział szpitalny) lub jego elementy, np. nowoczesną aparaturę medyczną, nowe ambulanse, lądowisko dla helikopterów ratunkowych. Może zostać wykonana dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe: dzieci w wieku do 7 lat (nagrodą główną jest laptop i zabawka edukacyjna), dzieci w wieku 8-12 lat (nagroda główna – laptop i gra edukacyjna), młodzież w wieku 13-16 lat (nagroda główna – laptop, multimedialny program i gra edukacyjna). Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę plastyczną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 listopada 2014 roku. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej mz.gov.pl oraz zdrowie.gov.pl do 30 listopada br.

Organizatorem konkursu jest Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia. Dodatkowych informacji udziela Tomasz Banachowicz, tel. (22) 530 02 02, e-mail: t.banachowicz@mz.gov.pl.