17 czerwca 2024

KZL: Kodeks Etyki Lekarskiej znowelizowany

W sobotę 18 maja 2024 r. obradujący w Łodzi Nadzwyczajny XVI Krajowy Zjazd Lekarzy (KZL) zdecydował o wprowadzeniu zmian w Kodeksie Etyki Lekarskiej (KEL) – najważniejszym dokumencie regulującym zasady postępowania lekarzy i lekarzy dentystów.

Fot. Gazeta Lekarska

Delegaci dyskutowali nad projektem KEL przygotowanym przez Komisję Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL). Rada rekomendowała delegatom przyjęcie tego dokumentu.

Zgłoszono ponad 50 poprawek. Delegaci omawiali je przez kilka godzin. Zjazd zdecydował o uwzględnieniu części z nich. Ostateczna wersja dokumentu została przyjęta w głosowaniu i będzie udostępniona w ciągu kilku dni na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

Prezes NRL Łukasz Jankowski podkreślił, że uchwalenie znowelizowanej wersji KEL jest historyczną chwilą. – To święto naszej samorządowej demokracji – podkreślił szef samorządu lekarskiego, dodając, że przyjęcie kodeksu poprzedziła merytoryczna dyskusja.

Podziękował także za wielomiesięczny wysiłek Komisji Etyki Lekarskiej NRL z jej przewodniczącym Arturem de Rosier na czele, a także osobom, które podczas zjazdu wniosły propozycje poprawek. – Daliście fantastyczny materiał do pracy i namysłu nad podstawowym dla nas dokumentem. Bardzo dziękuję. Gratuluję państwu, gratuluję samorządowi. To był naprawdę bardzo ważny i dobry dla nas dzień – podsumował prezes Łukasz Jankowski.

Również w sobotę delegaci przegłosowali projekty uchwał w sprawie regulaminów: Krajowej Komisji Wyborczej oraz okręgowej komisji wyborczej. Więcej o zjeździe piszemy tutaj:

Dzień wcześniej obrady zdominowała dyskusja nad projektem uchwały w sprawie regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz trybu odwoływania członków tych organów. Nowa wersja dokumentu została przyjęta po kilkugodzinnej dyskusji. Zakłada ona m.in. możliwość głosowania elektronicznego.

Więcej na ten temat piszemy tutaj:

Pierwszy dzień części oficjalnej XVI NKZL zakończył się uroczystymi obchodami 35-lecia odrodzenia samorządu lekarskiego. Jubileusz świętowano w łódzkim EC1. – Nie byłoby nas tutaj i nie byłoby kontynuacji idei samorządności, gdyby nie nasi poprzednicy. Jednocześnie teraz na naszych barkach spoczywa zadanie kontynuacji tej idei i przekazanie jej naszym następcom – powiedział prezes NRL Łukasz Jankowski.

Nasza fotorelacja z obchodów jubileuszu znajduje się tutaj:

Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich KZL jest jednym z organów NIL. Uczestniczą w nim delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy oraz – z głosem doradczym – niebędący delegatami członkowie ustępujących organów NIL. Liczbę delegatów z poszczególnych izb okręgowych ustala NRL na podstawie regulaminu wyborów. To właśnie NRL zwołuje zjazdy.