19 lipca 2024

Łukasz Jankowski: głos samorządu w parlamencie

Misją Naczelnej Izby Lekarskiej jest reprezentowanie naszego środowiska i dbanie o godność zawodu – pisze prezes NRL Łukasz Jankowski w felietonie dla „Gazety Lekarskiej”.

Fot. Katarzyna Bartyzel/Dział Komunikacji NIL

Jednym z zadań – wywieranie wpływu i wprowadzanie pozytywnych zmian w systemie, w którym pracujemy.

Choć samorząd jest apolityczny, bo reprezentuje wszystkich lekarzy bez względu na poglądy polityczne, to jednak aby skutecznie realizować swoje zadania, mieć wpływ na legislację i podejmowane przez decydentów decyzje, siłą rzeczy uczestniczy w życiu politycznym naszego kraju, starając się przekonywać polityków do naszej – środowiskowej – wizji zmian w systemie.

Wielokrotnie w ostatnich latach spotykaliśmy się z brakiem zrozumienia problemów ochrony zdrowia wśród posłów i senatorów. Dla wielu z nich była ona tematem tak odległym, że unikali nie tylko przejmowania odpowiedzialności za system, ale nawet dyskusji o sprawach zdrowotnych. Z drugiej strony znane są przypadki lekarzy, którzy wraz ze zdobyciem mandatu poselskiego czy senatorskiego diametralnie zmieniali punkt widzenia, porzucając poczucie przynależności do naszego środowiska.

Aby tak się nie stało, a także aby rozpocząć ponadpartyjną współpracę w temacie ochrony zdrowia, na miesiąc przed wyborami zorganizowaliśmy w Naczelnej Izbie Lekarskiej spotkanie lekarzy kandydatów na parlamentarzystów. Wysoka frekwencja na spotkaniu i ożywione dyskusje świadczą o tym, że takie spotkanie było potrzebne.

Jednocześnie jestem wdzięczny dyskutantom za to, że pomimo często bardzo widocznych różnic politycznych i światopoglądowych potrafiliśmy wszyscy szukać tego, co nas łączy, i dyskutować merytorycznie ponad podziałami. Poruszyliśmy wiele tematów. Wśród nich także kluczowe dla samorządu kwestie no fault i systemu kształcenia kadr medycznych.

Lekarze – przyszli posłowie i senatorowie – deklarowali chęć dalszych spotkań w tej formule.

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że „łączy nas to, że chcemy leczyć naszych pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i własnym sumieniem”, a także że w lekarskie DNA wbudowana jest dbałość i troska o drugiego człowieka.  Bardzo dziękuję Koleżankom i Kolegom lekarzom, że startując w wyborach, chcą wziąć na siebie odpowiedzialność za sprawy nas wszystkich, a także za kształt systemu ochrony zdrowia.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z kandydaturami lekarek i lekarzy, których listę w porządku alfabetycznym, uwzględniając wszystkie komitety wyborcze, przekazujemy w tym numerze „Gazety Lekarskiej”. Zachęcam do kontaktu ze startującymi do parlamentu przedstawicielami naszego środowiska, do zadawania im pytań, dyskusji i informowania o rzeczywistych problemach, z którymi mierzą się Państwo każdego dnia.

Jestem przekonany, że obecność w parlamencie wielu przedstawicieli naszego środowiska, a więc praktyków – profesjonalnych użytkowników systemu ochrony zdrowia, znacząco ułatwiłaby wprowadzenie dobrych zmian systemowych w przyszłej kadencji parlamentu.

Wielokrotnie podnosiliśmy w dyskursie publicznym, że zdrowie nie ma i nie może mieć barw politycznych. Spotkaniem w siedzibie NIL lekarze dali przykład tego, że dyskusja w tym duchu jest możliwa, a to w tak podzielonym dziś świecie jest naprawdę dobrym prognostykiem na przyszłość.

Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej