12 lipca 2024

Małecka-Libera za systemem motywacyjnym

Ostatnie wybory wyłoniły członków IX kadencji Senatu i VIII kadencji Sejmu. Wśród posłów i senatorów znaleźli się również lekarze. Jaką mają wizję ochrony zdrowia? Na nasze pytania odpowiada dr Beata Małecka-Libera (KP PO), posłanka, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia.

1. Jak finansować leczenie chorych – z budżetu państwa czy, tak jak jest obecnie, ze składki zdrowotnej?

Obecnie mamy system mieszany – budżetowo-ubezpieczeniowy. Jestem za systemem ubezpieczeniowym.

2. Czy NFZ powinien zostać zlikwidowany? Jeśli tak – co w zamian?

W tej chwili nie jest potrzebna kolejna rewolucja systemu finansowania opieki zdrowotnej, lecz usprawnienie obecnie funkcjonującego, a także tworzenie nowych dodatkowych ubezpieczeń

3. Co będzie chciała Pani zrobić, aby zwiększyć liczbę lekarzy?

Należy zwiększyć ilość akredytowanych miejsc kształcenia i ilość przeznaczonych na ten cel pieniędzy.

4. Ile powinno wynosić minimalne wynagrodzenie brutto lekarza za pracę na jednym etacie?

Jestem przeciwnikiem sztywnych norm wynagrodzenia. To jest umowa o pracę między lekarzem i pracodawcą. Jej warunki zależeć powinny od wielu czynników, między innymi: kwalifikacji, zapotrzebowania, zaangażowania lekarzy – powinien to być system motywacyjny.

5. Czy prywatne szpitale powinny być finansowane ze środków publicznych?

Według mnie nie jest istotne, kto jest organem założycielskim, ważne jest, jakiego rodzaju usługi medyczne świadczy, czy spełnia warunki i kryteria konkursów przygotowywanych przez NFZ.

6. POZ powinno być finansowane ze składki kapitacyjnej (tak, jak jest teraz) czy w innej formie? Jakiej?

Jestem za stawką kapitacyjno-zadaniową. Z dużym naciskiem na efektywność.