18 maja 2024

Meritus Pro Medicis (odznaczeni 2014)

W 2014 r. dziewięciu osobom przyznano Meritus Pro Medicis – najcenniejsze odznaczenie w samorządzie lekarskim. Kim są zasłużeni? W jaki sposób przyczynili się do rozwoju izb lekarskich?

Dr Włodzimierz Bednorz (Dolnośląska Izba Lekarska)

Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii. Prezes DIL w latach 1992-2002, przez kolejnych kilka lat był przewodniczącym Komisji Bioetycznej DIL. Zaangażował się też w działalność NIL, będąc wiceprezesem NRL II i III kadencji, a w latach 2006-2010 przewodnicząc Komisji Etyki NRL.

Był też przewodniczącym Komisji ds. Rejestracji Lekarzy, a także przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego „Gazety Lekarskiej” i sędzią Naczelnego Sądu Lekarskiego. Delegat na OZL i KZL I, III, V, VII kadencji. W obecnej kadencji jest członkiem NSL. Na co dzień pracuje w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami SPZK Nr 1 we Wrocławiu.

Dr Stanisław Ciechowicz (Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi)

Specjalista chorób wewnętrznych, medycyny społecznej i organizacji ochrony zdrowia. Aktywnie działał w samorządzie od jego reaktywacji – najpierw jako członek OSL, a później w roli zastępcy NROZ. Wieloletni delegat na OZL i KZL, członek ORL II i VII kadencji. Był też m.in. członkiem Komisji Bioetycznej swojej okręgowej izby lekarskiej, a także kolegiów redakcyjnych: łódzkiego biuletynu „Panaceum” i „Gazety Lekarskiej”.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową Ministra Zdrowia i odznaczeniami samorządu lekarskiego: „.Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”, „Zasłużony dla Samorządu Lekarskiego”. Zmarł wiosną tego roku.

Jerzy Lach (Okręgowa Izba Lekarska w Opolu)

Specjalista ortopedii i traumatologii, a także rehabilitacji medycznej. Działa w samorządzie lekarskim od II kadencji. Był m.in. przedstawicielem NRL w Tymczasowej Radzie Akredytacyjnej, członkiem Komisji Informacji NRL, a także Rady Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną i członkiem Zespołu ds. Uzdrowisk NRL. Wieloletni członek NRL i ORL.

W Opolskiej Izbie Lekarskiej był m.in. sekretarzem, zasiadał w Prezydium ORL i Komisji Stomatologicznej. W obecnej kadencji jest członkiem NRL i Komisji ds. Kultury NRL oraz członkiem Komisji ds. Kultury ORL. Działa także na polu wydawniczym samorządu – w przeszłości w Kolegium Redakcyjnym „GL”, a począwszy od II kadencji do dziś jest szefem „Biuletynu Informacyjnego Opolskiej Izby Lekarskiej”.

andrzej-mazaraki

Andrzej Mazaraki (Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie)

Lekarz dentysta, specjalista chirurgii szczękowej. Należał do grupy założycielskiej OIL w Krakowie. Był członkiem ORL, a także skarbnikiem i członkiem Komisji Kształcenia i Komisji Stomatologicznej swojej izby. Od trzech ostatnich kadencji jest w składzie Komisji Rewizyjnej ORL.

Delegowany przez NRL do zespołu Ministra Zdrowia d/s akredytacji placówek kształcących w chirurgii szczękowej, w przeszłości pełnił też funkcję sędziego Naczelnego Sądu Lekarskiego. Przez wiele lat związany z Katedrą i Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej AM w Krakowie, następnie kierownik Specjalistycznej Poradni Chirurgii Stomatologicznej w Nowej Hucie. Obecnie na emeryturze.

ewa-miekus-paczek

Ewa Miękus-Pączek (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Specjalista periodontolog. W działalność samorządową włączyła się w 2001 roku. Od kilkunastu lat zasiada w Komisji Bioetycznej OIL w Warszawie i jest członkiem ORL. Przewodnicząca Delegatury Radomskiej OIL w Warszawie VI kadencji, od pięciu lat organizuje tam konkurs rysunkowy dla dzieci z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej.

Sekretarz ORL w Warszawie obecnej kadencji. Działa też w NIL – od IV kadencji do teraz jest członkiem Krajowej Komisji Wyborczej, a od VI dodatkowo – członkiem NRL i Komisji Stomatologicznej. Pracuje w szpitalu psychiatrycznym w Radomiu, prowadzi też własny gabinet stomatologiczny.

jozefa-przezdziak

Dr Józefa Przeździak (Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku)

Specjalista chorób wewnętrznych. Zaangażowana w działalność OIL w Gdańsku od początku jej powstania. Jej aktywność samorządowa to przede wszystkim praca na rzecz OROZ. Przez pierwsze dwie kadencje była zastępcą okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, przez kolejne dwie – okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, a od 2005 roku do teraz ponownie jest zastępcą OROZ.

Od 2007 r. jest też członkiem Komisji Bioetycznej przy OIL w Gdańsku. Delegat na OZL i KZL. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także odznaczeniami samorządowymi, m.in.: Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae.

dorota-radziszewska

Dr Dorota Radziszewska (Dolnośląska Izba Lekarska)

Specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, balneologii i medycyny fizykalnej. Delegat na OZL i KZL, w III, IV i V kadencji przewodniczyła Komisji Współpracy z Zagranicą DIL. Od kilkunastu lat jest pełnomocnikiem Delegatury DIL w Wałbrzychu i członkiem Rady DIL, o od kilku lat także wiceprezesem ds. delegatury wałbrzyskiej. Na zjazdach krajowych i okręgowych wnioskowała o powołanie Rzecznika Praw Lekarza (obecnie jest członkiem zespołu RPL w DIL),

W NIL działała jako członek NRL i Komisji Kształcenia i Komisji ds. Współpracy z Zagranicą. Od wielu lat jest członkiem komisji egzaminacyjnych (PES) z ramienia NIL w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii, w obecnej kadencji jest też członkiem Komisji Kształcenia NIL. Współorganizator wspólnych posiedzeń Prezydiów DIL i Saksońskiej Izby Lekarskiej.

stefan-sobczynski

Stefan Sobczyński (Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu)

Chirurg dziecięcy. Gorący zwolennik i propagator utworzenia izb lekarskich. Gdy samorząd lekarski reaktywowano, od razu włączył się w jego działalność i jest w nim do dziś. Delegat na OZL i KZL, członek ORL wszystkich kadencji, prezes ORL V kadencji, członek NRL od V kadencji, od VI kadencji jest w Prezydium NRL i Krajowej Komisji Wyborczej.

W samorządzie dużo czasu poświęca na sprawy związane ze zdrowiem dzieci i problemami emerytów i rencistów. Od początku swojej kariery zawodowej związany ze Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, obecnie jest ordynatorem tamtejszego oddziału chirurgicznego.

jolanta-szczurko

Jolanta Szczurko (Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku)

Specjalista stomatologii zachowawczej. Aktywna zarówno w swojej okręgowej izbie, jak i w NIL. Wieloletni delegat na KZL, członek ORL i Komisji Stomatologicznej OIL w Białymstoku, w obecnej kadencji jest także członkiem Prezydium ORL i przewodniczącą Komisji Kształcenia w swojej izbie.

W IV kadencji była skarbnikiem białostockiej izby, a w V i VI kadencji – zastępcą prezesa. W NIL udziela się od V kadencji, nieprzerwanie jako członek NRL, a od VI kadencji wchodzi w skład Prezydium NRL i Komisji Stomatologicznej. Jest właścicielem poradni stomatologicznej jednego z białostockich NZOZ-ów.

Lidia Sulikowska

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 11/2016

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.